ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ดอกไม้พระราชทาน

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (อดีตรองนายกรัฐมนตรี)

โกศพระราชทาน ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้หน้าหีบพระราชทาน 1

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดร.สุทธิพร จิราธิวัฒน์ หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล

ดอกไม้หน้าโกศ ราชบุรี

ผลงานจัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดร.สุทธิพร จิราธิวัฒน์ หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และร้านอาหาร)

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้กรุงเทพ

ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ภริยาของท่าน ดร.อาษา เมฆสวรรค์ (อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.จ.

ดอกไม้ชุดนี้จัดในรูปแบบไทยประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น ในโทนสีขาว-เขียว เน้นความเรียบหรู ด้านบนประดับด้วยพุ่มมุกไล่เรียงกันอย่างสวยงาม พร้อมกับประดับอุบะมาลัยห้อยอย่างอ่อนช้อยงดงาม

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ชุดนกยูง

ดอกไม้ประดับหน้าศพ นกยูงสีม่วง ดอกไม้หน้าโกศ
ดอกไม้หน้าโกศ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

โกศพระราชทาน วัดพระศรี บางเขน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ กรอบรูปอลังการ
ดอกไม้งานศพ ดอกไม้ประดับโกศ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศ วัดพระศรีมหาธาตุ

ดอกไม้ประดับหน้าหีบ โทนสีขาว
ดอกไม้หน้าหีบ กรุงเทพ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

จัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ กรอบรูปหน้าหีบ
ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ราชบุรี

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ดอกไม้พุ่มมุก
ดอกไม้หน้าหีบสีขาว

ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน เรามีงานจัดดอกไม้หน้าโกศกันทุกเดือนเลยครับ

ดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าโกศพระราชทาน โดยทีมงานมืออาชีพจาก “ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล” มากด้วยประสบการณ์และผ่านงานจัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน และหีบพระราชทานมาจำนวนมาก รวมไปถึงงานตกแต่งดอกไม้ในการเสด็จพระราชทานเพลิงศพ ทำให้ทีมงานเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ขั้นตอนในพิธีและรูปแบบของวัฒนธรรมการจัดงานศพเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ด้วยประสบการณ์ที่เราได้จัดดอกไม้ประดับหน้าโกศ และหน้าหีบพระราชทาน ประกอบกับฝีมือการจัดดอกไม้ระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้ทีมงานของท่านออกมาได้อย่างสมเกียรติมากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้หน้าหีบพระราชทาน 2
ดอกไม้หน้าโกศ
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทานแบบเรียบง่าย ดอกไม้หน้าศพสวยหรู ดอกไม้งานศพสีม่วง รับจัดงานศพแบบโมเดิร์น ดอกไม้หน้าศพแบบเรียบง่าย
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน โทนสีชมพู ดอกไม้หน้าศพกรุงเทพ ดอกไม้งานศพเพชรบุรี นกยูงงานศพ พุ่มกลมดอกไม้หน้าศพ
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้หน้าหีบพระราชทาน 3
ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ดอกไม้หน้าโกศ ดอกไม้งานศพ