ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ดอกไม้พระราชทาน

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (อดีตรองนายกรัฐมนตรี)

โกศพระราชทาน ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดร.สุทธิพร จิราธิวัฒน์ หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล

ดอกไม้หน้าโกศ ราชบุรี

ผลงานจัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดร.สุทธิพร จิราธิวัฒน์ หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และร้านอาหาร)

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ดอกไม้กรุงเทพ

ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ภริยาของท่าน ดร.อาษา เมฆสวรรค์ (อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.จ.

ดอกไม้ชุดนี้จัดในรูปแบบไทยประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบโมเดิร์น ในโทนสีขาว-เขียว เน้นความเรียบหรู ด้านบนประดับด้วยพุ่มมุกไล่เรียงกันอย่างสวยงาม พร้อมกับประดับอุบะมาลัยห้อยอย่างอ่อนช้อยงดงาม

ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน ชุดนกยูง

ดอกไม้ประดับหน้าศพ นกยูงสีม่วง ดอกไม้หน้าโกศ
ดอกไม้หน้าโกศ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

โกศพระราชทาน วัดพระศรี บางเขน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ กรอบรูปอลังการ
ดอกไม้งานศพ ดอกไม้ประดับโกศ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศ วัดพระศรีมหาธาตุ

ดอกไม้ประดับหน้าหีบ โทนสีขาว
ดอกไม้หน้าหีบ กรุงเทพ

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

จัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ กรอบรูปหน้าหีบ
ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ราชบุรี

จัดดอกไม้หน้าโกศเกียรติยศ ว่าที่ รต.วัลลภ วัชรอำมาตย์ (ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

งานนี้ทายาทของผู้วายชนม์ต้องการให้จัดดอกไม้เน้นโทนสีขาวม่วง พร้อมนกยูงสีม่วงประดับตกแต่งหน้าโกศให้ออกมาสวยงามและสมเกียรติผู้วายชนม์มากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดอกไม้ประดับหน้าโกศ ดอกไม้พุ่มมุก
ดอกไม้หน้าหีบสีขาว

ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน เรามีงานจัดดอกไม้หน้าโกศกันทุกเดือนเลยครับ

ดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าโกศพระราชทาน โดยทีมงานมืออาชีพจาก “ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล” มากด้วยประสบการณ์และผ่านงานจัดดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน และหีบพระราชทานมาจำนวนมาก รวมไปถึงงานตกแต่งดอกไม้ในการเสด็จพระราชทานเพลิงศพ ทำให้ทีมงานเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ขั้นตอนในพิธีและรูปแบบของวัฒนธรรมการจัดงานศพเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ด้วยประสบการณ์ที่เราได้จัดดอกไม้ประดับหน้าโกศ และหน้าหีบพระราชทาน ประกอบกับฝีมือการจัดดอกไม้ระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้ทีมงานของท่านออกมาได้อย่างสมเกียรติมากที่สุด

ดอกไม้หน้าโกศ
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทานแบบเรียบง่าย ดอกไม้หน้าศพสวยหรู ดอกไม้งานศพสีม่วง รับจัดงานศพแบบโมเดิร์น ดอกไม้หน้าศพแบบเรียบง่าย
ดอกไม้หน้าโกศพระราชทาน โทนสีชมพู ดอกไม้หน้าศพกรุงเทพ ดอกไม้งานศพเพชรบุรี นกยูงงานศพ พุ่มกลมดอกไม้หน้าศพ
ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ดอกไม้ประดับหน้าโกศพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ดอกไม้หน้าโกศ ดอกไม้งานศพ