บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

 

หลายท่านที่มีความต้องการทำบุญโลงศพหรือบริจาคโลงศพแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน  บริจาคแล้วไปไหน  วันนี้ บจก. ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล มีคำตอบให้ท่านคะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล พร้อมคณะได้ร่วมบุญเป็นสื่อกลางสะพานบุญเพื่อดำเนินการประสานงานนำหีบศพไม้ จำนวน  99  ใบ ร่วมกับมูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม และโครงการโรงทาน โลงศพฟรี ส่งศพฟรีทั่วประเทศ และที่สำคัญที่ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณ ใจบุญ ทุกท่าน ทุกคณะ ทุกครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคโลงศพ เพื่อสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  โดยมอบให้ ในพื้นที่วัดต่างๆ ที่ห่างไกลในจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์หลักของผู้ใจบุญคือต้องการ บริจาคโลงศพ แต่เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะทำบุญให้กับผู้ยากไร้และวัดที่ต้องการโลงศพไปใช้ประโยชน์จริงๆ เราจึงติดต่อประสานงานให้กับผู้มีจิตศรัทธา  เพื่อดำเนินการติดต่อกับทางวัดที่ติดต่อมาเพื่อขอรับบริจาคกับทางเรา  เนื่องจากเดิมวัดในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีพื้นที่ที่ห่างไกล และมีความต้องการโลงศพเป็นจำนวนมาก โครงการดีๆในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคณะที่ร่วมเดินทางไปเสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธา บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

         

                       รายนามผู้บริจาคหีบศพ

                                              ส่งมอบให้กับ   วัดในพื้นที่  จ. ปราจีนบุรี   วันที่  11 เมษายน พ.ศ.2564

                                          (ขออนุญาตไม่ระบุนามสกุลในเอกสารนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาค)

1.(1/2) เลิศฤทธิ์ 
2. (2/2) เลิศฤทธิ์
3.​(1/4) สุมลรัตน์
4. ​ชำนาญ
5. จรัสพงค์
6. ​กมลพันธ์ 
7. (1/3) สุระณี 
8.​(2/3) สุระณี 
9. (3/3) สุระณี 
10.​น้องปุณณ์ 
11.​เอมอร 
12.​สมโภชน์ 
13.​ปิยธิดา
14.​ชม 
15​(1/10) นายธงชัย 
​บุณฑริก 
​ดญ. ชโยบล 
​ดญ. อมลวรรณ 
16.(2/10) นายธงชัย 
​บุณฑริก 

17.(3/10) นายธงชัย  
18.(4/10) นายธงชัย 
บุณฑริก 
19.(5/10) นายธงชัย 
บุณฑริก
20.(6/10) นายธงชัย 
บุณฑริก 
21.(7/10) นายธงชัย 
22.(8/10) นายธงชัย 
23.(9/10) นายธงชัย 
24.(10/10) นายธงชัย 
25. กัลญา 
26. นส.รวินท์วิภา 

27. อมราพร 
28. บรรพต 
29. นายพีรพล 
30. สมพงษ์ 
31. สมใจ 
32. เสาร์ทอง 
33. ศุภชัย 
34. ชาติชาย 
35. ชัชชวลิต 
36. ธนัตถ์ 
36. – คุณแม่สมพร 
37. นายสรรเสริญ 
38. คุณจิราพร 
39. อิทธิพันธุ์-เนตรนภา
40. นีรวัฒน์ 
41. ธนบวร 
42. คุณเสาวลักษณ์ 
43 (2/4) สุมลรัตน์ 


44 (3/4) สุมลรัตน์ 
45 (4/4) สุมลรัตน์ 
46. นายอดิเรก 
47. นายเอกกมล
48. นายวิทยา 
49. สุรีย์ 
50. อติเทพ
51.ธารทิพย์
52. วาสนา
53. คุณพรทิพย์ 
54. คุณรุ่ง
55. คุณอารี 
56.วิพัฒน์ 
57. สุรชัย 
58. ปวริศ 
59. พีรยา
60. (1/4) ปฐม ศรมยุรา
61. (2/4) ปฐม ศรมยุรา
62. (3/4) ปฐม ศรมยุรา


63. (4/4) ปฐม ศรมยุรา
64. สุภาพร 
65. สิริพงศ์ 
66. วิโรจน์​ 
67. ปิงฝ่า 
เหม่ยหลิง 
68. คุณ พรพรรณ 
69. คุณ จะยอ อาย๊ะ
70. 贤师傅
71. 1/9 น.ส. วิไลวรรณ 
72. 2/9 น.ส. วิไลวรรณ 
73. 3/9 น.ส. วิไลวรรณ
74. 4/9 น.ส. วิไลวรรณ
75. 5/9 น.ส. วิไลวรรณ 
76. 6/9 น.ส. วิไลวรรณ 


77. 7/9 น.ส. วิไลวรรณ 
78. 8/9 น.ส. วิไลวรรณ 
79. 9/9 น.ส. วิไลวรรณ 
80. นาย วีรพล 
81. ชยุต 

82.. บัวผัน 
83.. นายวัชรพงศ์
84. 1/2 คุณพัชพล-คุณสวรัตน์ 
85.. 2/2 คุณพัชพล
86.. สุมณฑา 
87. 1/2 มานพ 
88. 2/2 มานพ 
89. 1/3 พรฤดี 
90.​2/3 พรฤดี 
91.​3/3 พรฤดี 
92. นายมนตรี – นส. รวินทร์ภา

93. ครอบครัว สมบัติ      94. นายภาณุวัติ     95. สุภาพร   96. 1/3 นิภาพร    97. 2/3 นิภาพร   98. 3/3 นิภาพร          99. สะพานบุญ เพจโลงทาน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคหีบศพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดใดหวังใดขอให้สมความปรารถนา ปราศจากอุปสรรค์ทั้งปวงด้วยเทอญ

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธา บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ

บรรยากาศการบริจาคโลงศพจังหวัดปราจีนบุรี

บจก. ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จึงขอเป็นสื่อกลางสะพานบุญการทำบุญโลงศพเพื่อส่งมอบโลงบริจาคตามผู้มีจิตศรัทธา การทำบุญบริจาคโลงศพ  มีวิธีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย บริการให้อย่างโปร่งใส พร้อมความเชื่อมั่นในการบริการของเรา อย่างที่หลายท่านคิด หากท่านใดสนใจที่จะทำบุญบริจาคโลงศพ เรามีการบริการผ่านช่องทางต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการแก่ทุกท่านค่ะ

การขนส่งดำเนินไปอย่างราบรื่นต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของมูลนิธิทั้งสอง ที่ร่วมกิกรรมนี้  บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ
ขั้นตอนการบริจาคโลงศพง่ายๆ

กิจกรรมดีๆ มอบโลงศพให้กับวัดในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี  ณ วันที่ 11 เมษายน 2564  ด้วยจิตศรัทธาของผู้ให้ ส่งต่อให้ผู้รับที่ยากไร้

บริจาคโลงศพ  จำนวน 99 ใบ  ให้กับวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี   บรรยากาศเต็มใบด้วย ความสุขที่ได้ให้ ของผู้มีจิตศรัทธา

ถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง เพื่อบริจาคโลงสพ ในจังหวัดปราจีนบุรี แต่คณะผู้มีจิตรศรัทธาและทีมงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย เพราะอิ่มบุญในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้   

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ได้ดำเนินการเพื่อประสานงานจัดส่งมอบโลงศพไม้ ไปบริจาคให้กับวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ในการร่วมบุญครั้งนี้ ท่านผู้ใจบุญมีความประสงค์บริจาคโลงศพไม้ เป็นจำนวน 99 โลง  เพื่อให้ผู้ยากไร้ หรือครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์ มาขอรับและนำไปใช้ประโยชน์ได้ การบริจาคโลงศพครั้งนี่  สถานที่ที่จัดส่งเป็นวัดต่างจังหวัด มีพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ในการจัดส่งจึงมีต้องมีความรอบคอบในการวางแผนเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี  ผู้มีจิตศรัทธาพร้อมด้วยครอบครัวได้ร่วมบุญกับทางเรามาเป็นระยะเวลานาน  เพราะความเชื่อมั่นในการเป็นสะพานบุญและบริการในด้านการจัดส่งที่มีคุณภาพ พนักงานให้การบริการที่พร้อม รวมไปถึงคุณภาพของโลงศพ เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเอง  จึงทำให้เราควบคุมคุณภาพของโลงศพได้เป็นอย่างดี ไม่ใช้ของด้อยคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน  ทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นโลงศพที่ใช้บริจาคหรือโลงศพที่ใช้จัดงานจริง คุณภาพจากโรงงานเท่าเทียมกัน
ทุกการบริการมาจากใจ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล

082-300-2222 (บริการทั่วประเทศ)
02-026-3455 (สาขากรุงเทพ)
082-722-4444 (สาขาราชบุรี)
บริการจัดงานศพ รับศพในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
02-0263455 (กด2)

การทำบุญบริจาคโลงศพ ในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม และเจ้าหน้าที่โครงการโรงทาน โลงศพฟรี ส่งศพฟรีทั่วประเทศ ที่ช่วยเหลือในการเดินทางและจัดส่ง พร่อมทั้งดูแลคณะผู้ร่วมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างดี   บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้  

ภาพบรรยากาศในวันส่งมอบโลงบริจาคให้กับทางวัดเพื่อกระจายโลงบริจาคไปยังวัดอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมมือประสานงานเคลื่อนย้ายร่วมบุญกับผู้มีใจบุญอย่างไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อย 

ถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญ  คนไทยไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอน เพราะการทำบุญไม่มีการกะเกณฑ์ว่าต้องทำมากน้อยเพียงใด  ใครมีกำลังทรัพย์น้อยก็ทำน้อย ใคมีกำลังทรัพย์มากก็ทำมาก แล้วแต่จิตศรัทธาในการทำบุญของแต่ละคน ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา การทำบุญมีหลายรูปแบบ การตักบาตร ไหว้พระ ถวายสังฆทาน การปล่อยนกปล่อยปลา     ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บริจาคสิ่งของ การให้ทานทุกอย่างล้วนเรียกว่า การทำบุญ  เสมือนกัน การทำบุญโลงศพ ที่หลายคนมีความเชื่อว่าการบริจาคโลงศพหรือทำบุญโลงศพ ให้กับคนที่อยากไร้ ที่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อโลงศพ เสมือนการสร้างบ้านให้คนอยู่ เชื่อว่าจะได้อานิสงส์สูงมาก การต่ออายุ และยังเป็นการสะเดาเคราะห์ต่ออายุให้กับตัวเองได้อีกด้วย

คนไทยเป็นคนใจบุญ  เพราะมีความเชื่อความศรัทธา โดยการทำบุญโลงศพ คนไทยมีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุ   ยิ่งระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดกว้างในการรับบริจาคโลงศพมากขึ้น จะเห็นได้ว่า การบริจาคโลงศพในยุคนี้  มีการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วมาก  ผู้ใจบุญสามารถทำบุญโลงศพผ่านทางออนไลน์ เราจึงขอเป็นสื่อทางเลือกให้ท่านผู้ใจบุญได้ทำบุญโลงศพ มั่นใจในบริการเป็นสื่อกลางให้ท่าน บริจาคแล้วได้ครบ จบที่ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล   เราประสานงานการรับบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้จริงๆ การบริจาคที่ให้ถึงผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นอานิสงส์แรง

การทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม อานิสงส์หรือผลบุญที่ได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำบุญเป็นหลัก ทำบุญ เพราะความกลัว ความโลภ และหวังให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองจะได้บุญน้อยกว่าการทำบุญด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยหวังเพียงให้ผู้อื่นเป็นสุข เช่นเดียวกับการบริจาคโลงศพ หากเราได้ลองคิดว่า ศพผู้ไร้ยากหรือศพไร้ญาติเหล่านั้นคือ คนใกล้ชิดของเรา หรือกระทั่งเป็นตัวเราเอง การตายอย่างไร้ญาติ อย่างคนอนาถา ถือว่าเป็นเรื่องน่าเวทนานัก หากมีผู้ใดมีจิตใจอยากช่วยเหลือ เมตตากรุณาต่อผู้ยากไร้ ช่วยทำบุญสงเคราะห์ผ้าห่อศพ ไม่ให้เป็นที่อุจาดตา อุทิศโลงศพให้เราได้เราอาศัย ไม่ให้ต้องนอนกลางแดดกลางฝน เป็นอาหารของหนอนหรือแร้งกา ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแก่วิญญาณของเรายิ่งนัก และเราก็อยากที่จะตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยคำอวยพรให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญ เมื่อคิดได้เช่นนั้นเราก็จะมีจิตใจที่ยินดี เกิดเป็นความรู้สึกสุขกายสบายใจ และความสุขที่เราได้รับนั้นเองที่ทำให้เราราบว่าอานิสงส์ผลบุญของการทำบุญโลงศพนั้นมีมากมายขนาดไหน

โลงเย็น
ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ

บทความอื่นๆ