บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

 

หลายท่านที่มีความต้องการทำบุญโลงศพหรือบริจาคโลงศพแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน  บริจาคแล้วไปไหน  วันนี้ บจก. ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล มีคำตอบให้ท่านคะ

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 11
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล พร้อมคณะได้ร่วมบุญเป็นสื่อกลางสะพานบุญเพื่อดำเนินการประสานงานนำหีบศพไม้ จำนวน  99  ใบ ร่วมกับมูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม และโครงการโรงทาน โลงศพฟรี ส่งศพฟรีทั่วประเทศ และที่สำคัญที่ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณ ใจบุญ ทุกท่าน ทุกคณะ ทุกครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคโลงศพ เพื่อสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  โดยมอบให้ ในพื้นที่วัดต่างๆ ที่ห่างไกลในจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์หลักของผู้ใจบุญคือต้องการ บริจาคโลงศพ แต่เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะทำบุญให้กับผู้ยากไร้และวัดที่ต้องการโลงศพไปใช้ประโยชน์จริงๆ เราจึงติดต่อประสานงานให้กับผู้มีจิตศรัทธา  เพื่อดำเนินการติดต่อกับทางวัดที่ติดต่อมาเพื่อขอรับบริจาคกับทางเรา  เนื่องจากเดิมวัดในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีพื้นที่ที่ห่างไกล และมีความต้องการโลงศพเป็นจำนวนมาก โครงการดีๆในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคณะที่ร่วมเดินทางไปเสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 13

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธา บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

         

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 14

                       รายนามผู้บริจาคหีบศพ

                                              ส่งมอบให้กับ   วัดในพื้นที่  จ. ปราจีนบุรี   วันที่  11 เมษายน พ.ศ.2564

                                          (ขออนุญาตไม่ระบุนามสกุลในเอกสารนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาค)

1.(1/2) เลิศฤทธิ์ 
2. (2/2) เลิศฤทธิ์
3.​(1/4) สุมลรัตน์
4. ​ชำนาญ
5. จรัสพงค์
6. ​กมลพันธ์ 
7. (1/3) สุระณี 
8.​(2/3) สุระณี 
9. (3/3) สุระณี 
10.​น้องปุณณ์ 
11.​เอมอร 
12.​สมโภชน์ 
13.​ปิยธิดา
14.​ชม 
15​(1/10) นายธงชัย 
​บุณฑริก 
​ดญ. ชโยบล 
​ดญ. อมลวรรณ 
16.(2/10) นายธงชัย 
​บุณฑริก 

17.(3/10) นายธงชัย  
18.(4/10) นายธงชัย 
บุณฑริก 
19.(5/10) นายธงชัย 
บุณฑริก
20.(6/10) นายธงชัย 
บุณฑริก 
21.(7/10) นายธงชัย 
22.(8/10) นายธงชัย 
23.(9/10) นายธงชัย 
24.(10/10) นายธงชัย 
25. กัลญา 
26. นส.รวินท์วิภา 

27. อมราพร 
28. บรรพต 
29. นายพีรพล 
30. สมพงษ์ 
31. สมใจ 
32. เสาร์ทอง 
33. ศุภชัย 
34. ชาติชาย 
35. ชัชชวลิต 
36. ธนัตถ์ 
36. – คุณแม่สมพร 
37. นายสรรเสริญ 
38. คุณจิราพร 
39. อิทธิพันธุ์-เนตรนภา
40. นีรวัฒน์ 
41. ธนบวร 
42. คุณเสาวลักษณ์ 
43 (2/4) สุมลรัตน์ 


44 (3/4) สุมลรัตน์ 
45 (4/4) สุมลรัตน์ 
46. นายอดิเรก 
47. นายเอกกมล
48. นายวิทยา 
49. สุรีย์ 
50. อติเทพ
51.ธารทิพย์
52. วาสนา
53. คุณพรทิพย์ 
54. คุณรุ่ง
55. คุณอารี 
56.วิพัฒน์ 
57. สุรชัย 
58. ปวริศ 
59. พีรยา
60. (1/4) ปฐม ศรมยุรา
61. (2/4) ปฐม ศรมยุรา
62. (3/4) ปฐม ศรมยุรา


63. (4/4) ปฐม ศรมยุรา
64. สุภาพร 
65. สิริพงศ์ 
66. วิโรจน์​ 
67. ปิงฝ่า 
เหม่ยหลิง 
68. คุณ พรพรรณ 
69. คุณ จะยอ อาย๊ะ
70. 贤师傅
71. 1/9 น.ส. วิไลวรรณ 
72. 2/9 น.ส. วิไลวรรณ 
73. 3/9 น.ส. วิไลวรรณ
74. 4/9 น.ส. วิไลวรรณ
75. 5/9 น.ส. วิไลวรรณ 
76. 6/9 น.ส. วิไลวรรณ 


77. 7/9 น.ส. วิไลวรรณ 
78. 8/9 น.ส. วิไลวรรณ 
79. 9/9 น.ส. วิไลวรรณ 
80. นาย วีรพล 
81. ชยุต 

82.. บัวผัน 
83.. นายวัชรพงศ์
84. 1/2 คุณพัชพล-คุณสวรัตน์ 
85.. 2/2 คุณพัชพล
86.. สุมณฑา 
87. 1/2 มานพ 
88. 2/2 มานพ 
89. 1/3 พรฤดี 
90.​2/3 พรฤดี 
91.​3/3 พรฤดี 
92. นายมนตรี – นส. รวินทร์ภา

93. ครอบครัว สมบัติ      94. นายภาณุวัติ     95. สุภาพร   96. 1/3 นิภาพร    97. 2/3 นิภาพร   98. 3/3 นิภาพร          99. สะพานบุญ เพจโลงทาน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคหีบศพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดใดหวังใดขอให้สมความปรารถนา ปราศจากอุปสรรค์ทั้งปวงด้วยเทอญ

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธา บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ

บรรยากาศการบริจาคโลงศพจังหวัดปราจีนบุรี

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 11
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 16

บจก. ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จึงขอเป็นสื่อกลางสะพานบุญการทำบุญโลงศพเพื่อส่งมอบโลงบริจาคตามผู้มีจิตศรัทธา การทำบุญบริจาคโลงศพ  มีวิธีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย บริการให้อย่างโปร่งใส พร้อมความเชื่อมั่นในการบริการของเรา อย่างที่หลายท่านคิด หากท่านใดสนใจที่จะทำบุญบริจาคโลงศพ เรามีการบริการผ่านช่องทางต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการแก่ทุกท่านค่ะ

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 17

การขนส่งดำเนินไปอย่างราบรื่นต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของมูลนิธิทั้งสอง ที่ร่วมกิกรรมนี้  บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ
ขั้นตอนการบริจาคโลงศพง่ายๆ
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 11

กิจกรรมดีๆ มอบโลงศพให้กับวัดในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี  ณ วันที่ 11 เมษายน 2564  ด้วยจิตศรัทธาของผู้ให้ ส่งต่อให้ผู้รับที่ยากไร้

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 16

บริจาคโลงศพ  จำนวน 99 ใบ  ให้กับวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี   บรรยากาศเต็มใบด้วย ความสุขที่ได้ให้ ของผู้มีจิตศรัทธา

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 20
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 13
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 22

ถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง เพื่อบริจาคโลงสพ ในจังหวัดปราจีนบุรี แต่คณะผู้มีจิตรศรัทธาและทีมงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย เพราะอิ่มบุญในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้   

 

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 23
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 22

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ได้ดำเนินการเพื่อประสานงานจัดส่งมอบโลงศพไม้ ไปบริจาคให้กับวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ในการร่วมบุญครั้งนี้ ท่านผู้ใจบุญมีความประสงค์บริจาคโลงศพไม้ เป็นจำนวน 99 โลง  เพื่อให้ผู้ยากไร้ หรือครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์ มาขอรับและนำไปใช้ประโยชน์ได้ การบริจาคโลงศพครั้งนี่  สถานที่ที่จัดส่งเป็นวัดต่างจังหวัด มีพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ในการจัดส่งจึงมีต้องมีความรอบคอบในการวางแผนเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี  ผู้มีจิตศรัทธาพร้อมด้วยครอบครัวได้ร่วมบุญกับทางเรามาเป็นระยะเวลานาน  เพราะความเชื่อมั่นในการเป็นสะพานบุญและบริการในด้านการจัดส่งที่มีคุณภาพ พนักงานให้การบริการที่พร้อม รวมไปถึงคุณภาพของโลงศพ เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเอง  จึงทำให้เราควบคุมคุณภาพของโลงศพได้เป็นอย่างดี ไม่ใช้ของด้อยคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน  ทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นโลงศพที่ใช้บริจาคหรือโลงศพที่ใช้จัดงานจริง คุณภาพจากโรงงานเท่าเทียมกัน
ทุกการบริการมาจากใจ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล

082-300-2222 (บริการทั่วประเทศ)
02-026-3455 (สาขากรุงเทพ)
082-722-4444 (สาขาราชบุรี)
บริการจัดงานศพ รับศพในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
02-0263455 (กด2)

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 25
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 26
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 14

การทำบุญบริจาคโลงศพ ในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิมหาโพธิสามัคคีเบญจธรรม และเจ้าหน้าที่โครงการโรงทาน โลงศพฟรี ส่งศพฟรีทั่วประเทศ ที่ช่วยเหลือในการเดินทางและจัดส่ง พร่อมทั้งดูแลคณะผู้ร่วมบุญในครั้งนี้เป็นอย่างดี   บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้  

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 20

ภาพบรรยากาศในวันส่งมอบโลงบริจาคให้กับทางวัดเพื่อกระจายโลงบริจาคไปยังวัดอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมมือประสานงานเคลื่อนย้ายร่วมบุญกับผู้มีใจบุญอย่างไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อย 

ถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญ  คนไทยไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอน เพราะการทำบุญไม่มีการกะเกณฑ์ว่าต้องทำมากน้อยเพียงใด  ใครมีกำลังทรัพย์น้อยก็ทำน้อย ใคมีกำลังทรัพย์มากก็ทำมาก แล้วแต่จิตศรัทธาในการทำบุญของแต่ละคน ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา การทำบุญมีหลายรูปแบบ การตักบาตร ไหว้พระ ถวายสังฆทาน การปล่อยนกปล่อยปลา     ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บริจาคสิ่งของ การให้ทานทุกอย่างล้วนเรียกว่า การทำบุญ  เสมือนกัน การทำบุญโลงศพ ที่หลายคนมีความเชื่อว่าการบริจาคโลงศพหรือทำบุญโลงศพ ให้กับคนที่อยากไร้ ที่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อโลงศพ เสมือนการสร้างบ้านให้คนอยู่ เชื่อว่าจะได้อานิสงส์สูงมาก การต่ออายุ และยังเป็นการสะเดาเคราะห์ต่ออายุให้กับตัวเองได้อีกด้วย

คนไทยเป็นคนใจบุญ  เพราะมีความเชื่อความศรัทธา โดยการทำบุญโลงศพ คนไทยมีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุ   ยิ่งระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดกว้างในการรับบริจาคโลงศพมากขึ้น จะเห็นได้ว่า การบริจาคโลงศพในยุคนี้  มีการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วมาก  ผู้ใจบุญสามารถทำบุญโลงศพผ่านทางออนไลน์ เราจึงขอเป็นสื่อทางเลือกให้ท่านผู้ใจบุญได้ทำบุญโลงศพ มั่นใจในบริการเป็นสื่อกลางให้ท่าน บริจาคแล้วได้ครบ จบที่ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล   เราประสานงานการรับบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้จริงๆ การบริจาคที่ให้ถึงผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นอานิสงส์แรง

การทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม อานิสงส์หรือผลบุญที่ได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำบุญเป็นหลัก ทำบุญ เพราะความกลัว ความโลภ และหวังให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองจะได้บุญน้อยกว่าการทำบุญด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยหวังเพียงให้ผู้อื่นเป็นสุข เช่นเดียวกับการบริจาคโลงศพ หากเราได้ลองคิดว่า ศพผู้ไร้ยากหรือศพไร้ญาติเหล่านั้นคือ คนใกล้ชิดของเรา หรือกระทั่งเป็นตัวเราเอง การตายอย่างไร้ญาติ อย่างคนอนาถา ถือว่าเป็นเรื่องน่าเวทนานัก หากมีผู้ใดมีจิตใจอยากช่วยเหลือ เมตตากรุณาต่อผู้ยากไร้ ช่วยทำบุญสงเคราะห์ผ้าห่อศพ ไม่ให้เป็นที่อุจาดตา อุทิศโลงศพให้เราได้เราอาศัย ไม่ให้ต้องนอนกลางแดดกลางฝน เป็นอาหารของหนอนหรือแร้งกา ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแก่วิญญาณของเรายิ่งนัก และเราก็อยากที่จะตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยคำอวยพรให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญ เมื่อคิดได้เช่นนั้นเราก็จะมีจิตใจที่ยินดี เกิดเป็นความรู้สึกสุขกายสบายใจ และความสุขที่เราได้รับนั้นเองที่ทำให้เราราบว่าอานิสงส์ผลบุญของการทำบุญโลงศพนั้นมีมากมายขนาดไหน

บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 29
โลงเย็น
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 30
บริจาคโลงศพ เสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้ยากไร้ 31
ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ

บทความอื่นๆ