ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ – งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน

ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 1

ขอขอบพระคุณคุณนุช ผู้ค้าส่งผลไม้รายใหญ่ตลาดสี่มุมเมือง กทมกรุงเทพมหานคร ที่ไว้วางใจให้ภัณฑโชคดูแลทั้งดอกไม้หน้าศพ และประดับดอกไม้ตกแต่งเมรุ สวยไม่สวย บรรยายด้วยภาพแล้วกันครับ เราใส่ใจตั้งแต่ดอกไม้ประดับหลักๆ ไปจนถึงกระทั่งหญ้าเทียมที่ปูรอบเมรุ เราใช้หญ้าเทียมคุณภาพดีผืนใหญ่สุดๆ งานคุณภาพจากภัณฑโชคหีบศพ ไม่มีเอาแผ่นเล็กๆมาเรียงต่อกันแน่นอน เพราะจะทำให้ดูไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม สีไม่เท่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับแขกที่มาร่วมงานได้ครับ

ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียด แม้แต่จุดเล็กๆเรายังไม่มองข้าม แล้วภาพรวมทั้งงานจะไม่ให้ดูดีได้อย่างไรกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจภัณฑโชคหีบศพ-ดอกไม้งานศพ ผู้ให้บริการจัดงานศพรายใหญ่ในราชบุรี ที่รวบรวมทีมงานมากฝีมือมาไว้ที่เดียว!

ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 2 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 3 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 4 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 5 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 6 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 7 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 8 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 1 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 10 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 11 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 12 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 13 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 14 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 15 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 16 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 17 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 18 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 19 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 20 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 21 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 22 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 23 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 24 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 25 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 26 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 27 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 28 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 29 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 30 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 31 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 32 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 33 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 34 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 35 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 36 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 37 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 38 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 39 ผลงานประดับดอกไม้แห้ง เมรุวัดมณีสรรค์ - งานคุณพ่ออนงค์ พันธเสน 40