งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า

ดอกเก่า ดอกดำ ดอกไร้คุณภาพ ดอกไหนๆที่ไม่ดี เราไม่เอาไว้ให้ลูกค้าขุ่นเคืองใจ เรารื้อทิ้งหมดไม่มีเสียดายของ ชุดเก่าๆเราทิ้งยกชุด ของที่ไม่ดีเราไม่เอามาจัดให้ลูกค้าแน่นอนครับ ของที่ลูกค้าเราได้ต้องสดๆใหม่ๆ แม้กระทั่งดอกไม้แห้ง “ภัณฑโชค” จัดให้ใหม่แกะกล่อง สวยๆงามๆ มีให้เช่ากว่า 30 ชุด และกำลังทำเพิ่มอีก 20 ชุด เพื่อรองรับความต้องการของคุณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นครับ

งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 1 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 2 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 3 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 4 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 5 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 6 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 7 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 8 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 9 งานดอกไม้แห้ง ดอกไหนเก่าเราทิ้ง จัดแต่ของใหม่ๆให้ลูกค้า 10