โทนสีดอกไม้งานศพมีโทนอะไรบ้าง

การจัดงานศพอาจแตกต่างกันไปตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยส่วนมากจะมีพิธีทางศาสนาและการแสดงความเป็นอยู่ตามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ในบางกรณีอาจมีการฝังศพหรือทำพิธีการส่งไปถึงสถานที่สุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกไม้งานศพเพื่อแสดงความเสียใจ่อครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักไป แล้วจะเลือกโทนสีดอกไม้งานศพอย่างไรให้เข้ากับบุคคลนั้น ๆ บทความนี้จะโทนสีดอกไม้งานศพว่ามีอะไรบ้าง

โทนสีดอกไม้งานศพ

สีขาว

เป็นสีที่นิมยมอย่างมากในงานพิธีศพ มักถูกนำมาใช้เนื่องจากมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ ความสะอาด และความสงบเงียบ สีขาวยังถูกพิธีสัญลักษณ์ในการแสดงความเสียใจและความอาลัยในงานศพด้วยความเคารพและนับถือต่อผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วอีกด้วย

สีแดง

เป็นสีที่มักใช้เพื่อเพิ่มความหรูหรา สวยแพง มีระดับ เหมาะกับผู้ที่ยศ หรือผู้อาวุโส โดยถูกใช้เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูง ความรัก และซาบซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตไป รวมทั้งสีแดงเป็นสีมงคลของคนจีนอีกด้วย

สีชมพู

เป็นสีที่บ่งบอกถึงความรัก ความอ่อนโยน อ่อนหวาน ต่อผู้ที่เสียชีวิต การมอบดอกไม้งานศพสีชมพูหมายถึงการระลึกถึงเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน แสดงความรักความห่วงใยที่มีให้กันมา และอวยพรให้ผู้ที่เสียชีวิต เจอแต่เรื่องราว ๆ ดีต่อไปเช่นกัน

สีม่วง

เป็นสีที่แสดงถึงความหมายของการเคารพนับถือและชื่นชม ต่อผู้ที่เสียชีวิตไป อีกทั้งสีม่วงเป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า ความสิ้นหวัง ความเสียใจที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั่นเอง

สีฟ้า-สีน้ำเงิน

เป็นสีที่ให้ความหมายถึงความสงบสุข ความหวัง ความเมตตา สุขุมนุ่มลึก ต่อบุคคลอันเป็นที่รัก ให้ครอบครัวไม่ดูเศร้าหมองจนเกินไป แต่ให้ความรู้สึกสงบใจ เพื่อให้ผู้ที่เสียชีวิตจากไปอย่างไม่ห่วงอะไร

แม้ว่าความหมายของดอกไม้งานศพในแต่ละสีสามารถมีความหมายทางอารมณ์และความคิดในแต่ละวัตถุประสงค์ ควรทำความเข้าใจว่า การเลือกใช้ดอกไม้สำหรับงานศพจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของงานพิธีศพนั้น นอกจากนี้ยังควรมีความเคารพและให้ความสำคัญกับประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือวัฒนธรรมของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปด้วย