ชุดดอกไม้งานศพ เลือกอย่างไร มีแบบไหนบ้าง

ดอกไม้งานศพคือชุดของดอกไม้งานศพที่จัดรวมกันเพื่อใช้ในพิธีการและงานศพ เป็นการเลือกใช้ดอกไม้ที่เหมาะสมและสวยงามเพื่อแสดงความเคารพและความเสียใจต่อคนที่เสียชีวิตไป ประสานกันกับคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดที่มีส่วนร่วมในการจัดงานศพเพื่อให้ได้ชุดดอกไม้ที่เหมาะสมและให้ความหมายที่ดีที่สุดในการแสดงความเคารพและความสำคัญต่อคนที่บุคคลอันเป็นที่รักนั่นเอง

หลัก ๆ ของชุดดอกไม้งานศพจะมีทั้งหมด 5 แบบ คือ

1. ดอกไม้แบบหน้าโกศ

เหมาะกับงานที่ทรงเกียรติ งานผู้ที่มียศสูง ผู้ที่มีตำแหน่งที่สูง เพื่อให้งานดูมีเกียรติ หรูหรา น่าเคารพนับถือต่อบุคลอันเป็นที่รักที่จากไป

2. ดอกไม้แบบจีน

เหมาะกับครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน ต้องการจัดงานให้มีความจีนแบบชาติตระกูล โดยจะออกแบบตามงานศพของคนจีน ทำให้งานน่าเคารพนับถือ และระลึกถึงเรื่องราวดี ๆ ต่อบุคคลที่เสียชีวิตไป

3. ดอกไม้แบบโมเดิร์น

เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความโมเดิร์น โดยจะออกแบบให้มีความโมเดิร์นมากที่สุด รวมถึงการใช้ดอกไม้และวัสดุที่มีความกลมกลืนกัน เพื่อให้งานศพออกมาดูดี หรูหรา ไม่เศร้าหมองจนเกินไป 

4. ดอกไม้แบบนกยูง

ดอกไม้นกยูงหน้างานศพ ออกแบบมาโดยใช้ดอกไม้ประดับเป็นตัวนกยูง เพื่อให้เกิดความสวยงาม เหมาะกับบุคคลอันเป็นที่รักเป็นคนที่รัก น่าเคารพนับถือ เป็นที่รักของใครหลาย ๆ คน

5. ดอกไม้แบบหน้าเมรุ

ดอกไม้งานศพหน้าเมรุ ออกแบบโดยใช้ดอกไม้สดประดับรอบ ๆ เมรุเพื่อให้งานออกมาดูหรูหรา มีเอกลักษณ์ สวยงามตามวามเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงวามเคารพนับถือ ความคิดถึง ความรักต่อผู้ที่เสียชีวิตไป

อย่างไรก็ตาม การเลือกดอกไม้งานศพ ควรเลือกตามความเหมาะสมของงานนั้น ๆ ไม่ฉูดฉานจนเกินไป และเลือกที่ให้ความหมายที่ดีต่อผู้เสียชีวิตไป รวมถึงการพูดคุยและประสานงานกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อให้การเลือกดอกไม้งานศพเหมาะสมและถูกกาลเทศะ เพื่อให้เกียรติต่อผู้เสียชีวิตนั่นเอง