ดอกไม้ประดับเมรุในรูปแบบไทยประยุกต์ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ผลงานดอกไม้ประดับเมรุ “ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล”
งานนี้ได้รับระมหากรุณาธิคุณจาก”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ (ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.จ.) ภริยาของท่าน ดร.อาษา เมฆสวรรค์ (อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) ผู้ถือหุ้นใหญ่ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี

ดอกไม้ประดับเมรุในรูปแบบไทยประยุกต์ซึ่งเป็นผลงานที่บรรจงสร้างสรรค์โดยช่างดอกไม้จาก “ภัณฑโชค” ธีมสีดอกไม้ชุดนี้ทางเจ้าภาพต้องการโทนสีขาว-เขียว เรียบร้อยและจัดให้เหมาะกับงานเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเพลิงศพ จึงต้องจัดดอกไม้ให้ออกมาเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากที่สุด เน้นรูปแบบไทยประยุกต์ ซึ่งผสมผสานงานจัดดอกไม้แบบไทยและงานสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ดอกไม้หลากชนิดที่ประดับเด่นสง่าบนบนแท่นตั้งโรมัน พร้อมประดับด้วยพุ่มมุกไล่เรียงขนาดกันอย่างสวยงาม ประดับอุบะมาลัยห้อยอย่างอ่อนช้อยงดงาม ซึ่งในงานนี้บริษัทภัณฑโชค ยังใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะในการรักษาสภาพดอกไม้ไว้ให้สดทนจนถึงช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนิน แม้ดอกไม้จะโดนแดดทั้งวันก็ยังทำให้ดอกไม้ดูสดใหม่ ไม่เหี่ยวก่อนถึงเวลางาน

ขอบพระคุณครอบครัวเมฆสวรรค์ คณะผู้จัดงาน คณะเจ้าภาพ และทีมผู้ประสานงานงานจาก รพ.ธนบุรี ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจาก บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด (สาขากรุงเทพ-ดอนเมือง) ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้คัดสรรผู้ให้บริการจัดงานในครั้งนี้จากหลากหลายเจ้า และตัดสินใจเลือกใช้บริการจาก “ภัณฑโชค” บริษัทรับจัดงานศพที่มีฝีมือและประสบการณ์ในการจัดดอกไม้งานศพ และมีความเข้าใจในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เพื่อให้จัดงานได้อย่างสมเกียรติและเหมาะสมที่สุด และขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวเมฆสวรรค์ มา ณ ที่นี้

033-005-300 (ศูนย์บริการชลบุรี)

082-300-2222 (Hotline 24ช.ม.)