ทำบุญครบรอบวันตาย 100 วันต้องเตรียมอะไรบ้าง เริ่มนับวันกันยังไง 

“พิธีทำบุญครบรอบวันตาย 100 วัน” ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ย หลังจากที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ได้รับความสำคัญรองลงมาก จากพิธีการจัดงานศพเท่านั้นเอง ในวันพิธีเจ้าภาพ ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายมารวมตัวกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต เป็นเหมือสะพานบุญที่ช่วยให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญและเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี

ทำบุญครบรอบวันตาย 100 วัน คืออะไร

เป็นวันที่คนในครอบครัวหรือญาติมักจะร่วมกันทำพิธีที่วัดหรือสวดมนต์เพื่อทำบุญและแสดงความเป็นอันหนึ่งในการรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญ 100 วันแต่ละพื้นที่ก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่นิยมทำก็จะมีอยู่ 2 แบบคือทำบุญวันเดียว และทำบุญแบบสองวัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ

แบบที่ 1 ทำบุญวันเดียว

 1. นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป หรือ 7 รูป หรือ 9 รูป
 2. เลี้ยงอาหารเพลพระ
 3. เลี้ยงอาหารญาติสนิทมิตรสหายมารวมตัวกันทำบุญ 

แบบที่ 2 ทำบุญสองวัน

 1. นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป หรือ 7 รูป หรือ 9 รูป มาสวนมนต์ตอนเย็นและเช้า
 2. เลี้ยงอาหารเพลพระตอนเช้า
 3. เลี้ยงอาหารญาติสนิทมิตรสหายมารวมตัวกันทำบุญ 

ทั้งนี้ สิ่งที่เจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมในวันทำบุญครบรอบ 100 วัน มีดังต่อไปนี้

 • วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
 • ติดต่อพระสงฆ์ หรือสถานที่ ทำบุญ 100 วัน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์พิธีสงฆ์ เช่น สาญสิญจน์ ที่กรวดน้ำ
 • จัดเตรียมชุดสังฆทาน
 • จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม
 • เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องการมอบให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • จัดเตรียมอาหารเพล ทั้งคาวและหวานเพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์

ทำบุญครบรอบวันตาย 100 วัน เริ่มนับวันกันยังไง

ให้เราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่เสียชีวิต ยกตัวอย่าง ถ้าเสียชีวิตวันที่ 1 ก็ให้เริ่มนับจนกว่าจะครบ 100 วันไม่มีเว้นวันนับทั้งสิ้น 

เพื่อให้การทำบุญครบ 100 วัน เป็นไปด้วยความราบรื่น และถูกต้องตามหลัก ส่วนใครที่กำลังมองหาพวงหรีดแบบเร่งด่วน จัดส่งถึงวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง