อยากเก็บอัฐิของพ่อแม่ไว้ในบ้าน สามารถทำได้ไหม

การเก็บรักษาวัตถุของบุคคลที่เสียชีวิตอย่างพ่อแม่ไว้เป็นที่ระลึกหรือเพื่อเคารพและรักษาความทรงจำเกี่ยวกับพวกท่าน หลังจากที่พวกท่านจากไป การเก็บอัฐิของพ่อแม่อาจเป็นสิ่งที่มีค่าอารมณ์สำคัญและความหมายส่วนตัวสำหรับครอบครัวหรือบุคคลที่เคียงข้าง เพื่อรักษาความทรงจำเกี่ยวกับพ่อแม่ตลอดไป

สามารถเก็บอัฐิพ่อแม่ไว้ในบ้านได้ไหม ?

สามารถเก็บได้ เนื่องจากการเก็บอัฐิของพ่อแม่ไว้ในบ้าน เป็นเรื่องที่หลายคนทำเพื่อเก็บความรักและความทรงจำของพ่อแม่ไว้ใกล้ตัว แต่ควรพิจารณาดูในเรื่องการดูแลรักษาเพื่อให้อัฐิของพ่อแม่ไม่เสื่อมโทรมไปเรื่อย ๆ สามารถดูแลได้ ดังนี้ 

  • แสงแดดไม่ส่องโดยตรง: แสงแดดและความร้อนอาจทำให้อฐิเสื่อมโทรมได้ง่าย ควรเลือกที่เก็บที่แสงแดดไม่ส่องโดยตรง เพื่อป้องกันการเสื่อมของอัฐิ
  • ความชื้น: อยู่ให้ห่างจากพื้นที่ชื้นและใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ หากใกล้ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อัฐิได้ ควรเก็บในที่ที่ความชื้นไม่สูงจนเกินไป
  • ปลอดจากแมลง: แมลงอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อัฐิได้ เลือกที่เก็บที่ป้องกันแมลงเข้ามาในบริเวณพื้นที่เก็บอัฐิ
  • ใช้การห่อที่มีคุณภาพ: ควรใช้การห่อเก็บอัฐิที่มีคุณภาพดีเพื่อปกป้องอัฐิของพ่อแม่ ที่สามารถป้องกันความชื้นและแสงแดดได้ดี
  • ไม่เก็บในที่เสี่ยงต่อความเสียหาย: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่เสี่ยงต่อภัยคุกคาม เช่น ที่โด่งแดดจัดหรือที่อับอากาศ ไว้บนที่สูให้พ้นจากมือเด็ก
  • ดูแลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ: ควรตรวจสอบอัฐิเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความเสียหายแก่อัฐิได้ และควรทำความสะอาดที่เก็บอัฐิเป็นประจำเพื่อป้องกันความสกปรกอื่น ๆ

การเก็บอัฐิของพ่อแม่ไว้ในบ้านเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งมีความหมายและความเป็นไปได้ต่างกันไปขึ้นอยู่กับศาสนา และความเชื่อของแต่ละคน ดังนั้นคำตอบอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทั้งประเพณี รวมถึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกที่เก็บและดูแลรักษาอย่างรอบคอบเพื่อให้อัฐิของพ่อแม่คงค่าและสวยงามตลอดไป