ทำไมคนจีนถึงเลือกการจัดพิธีศพใน “ฮวงซุ้ย” 

การเลือกการจัดพิธีศพใน “ฮวงซุ้ย” เป็นประเพณีที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีหลายเหตุผลที่ทำให้คนจีนเลือกฮวงซุ้ยเป็นวิธีที่สำคัญในการจัดพิธีศพและความเชื่อทางวิญญาณ ซึ่งมีหลายเหตุผลที่ทำให้คนจีนเลือกฮวงซุ้ยเป็นวิธีที่สำคัญในการจัดพิธีศพและความเชื่อทางวิญญาณดวงวิญญาณที่กลับสู่ดินเท่านั้นที่จะมีพลังช่วยและส่งเสริมลูกหลานได้ นอกจากนี้ ฮวงซุ้ย (สุสานแบบฝัง) ยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัวอีกด้วย

ทำไมฮวงซุ้ยถึงเป็นศูนย์รวมของครอบครัว

ฮวงซุ้ยเป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษ และเป็นศูนย์รวมของครอบครัวในการจัดพิธีศพ ซึ่งให้ลูกหลานโอกาสพบปะกันและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ พูดคุย ปรึกษา และช่วยเหลือกัน นี่เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ครอบครัวมีความสามัคคีและความเชื่อของคนจีนในความสำคัญของครอบครัวมีหลักในความเชื่อนี้

เหตุผลที่คนจีนเลือกฝังร่างมากกว่าการเผาร่างแบบไทย

คนจีนหลายคนยืนยันที่จะฝังร่างของตนเองเมื่อจากไป ไม่ได้เพราะว่างมงาย แต่เป็นการกุศโลบายที่ทำให้ครอบครัวสามัคคีกัน เพราะการฝังร่างจะทำให้ลูกหลานได้พบปะกันเป็นประจำที่ฮวงซุ้ย ถึงจะเป็นแค่ปีละครั้ง แต่ก็ทำให้ครอบครัวใหญ่สามารถไปมาหาสู่กันได้ง่าย

คนจีนหลังจากเสียชีวิตมีพิธีเผาศพกันบ้างไหม

หากไม่ซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า ลูกๆก็สามารถตัดสินใจเผาศพเพื่อเก็บอัฐิได้ ถึงแม้ว่าดวงวิญญาณจะไม่ได้กลับสู่ดิน แต่อย่างน้อยครอบครัวสามารถเก็บเถาอัฐิไว้ในฮวงซุ้ย เนื่องจากเชื่อว่าดวงวิญญาณจะอยู่ในที่ที่มีพลังงานดี นอกจากนี้ การเผาร่างในฮวงซุ้ยยังส่งเสริมความสามัคคีของครอบครัวและช่วยให้ลูกหลานมีโอกาสมารวมตัวกัน

ทำไมถึงต้องห้ามแบ่งอัฐิ

ความเชื่อที่ไม่ควรทำคือการแบ่งอัฐิบิดามารดาแล้วให้แต่ละคนเก็บอัฐิของบรรพบุรุษต่าง ๆ แยกกัน นี่อาจทำให้วิญญาณกระจัดกระจายและพลังอ่อนลง และไม่สามารถช่วยให้ครอบครัวมาช่วยกันได้ เนื่องจากพลังอาจจะลดลงด้วย

ความเชื่อเรื่องฮวงซุ้ยเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานในวัฒนธรรมจีน ฮวงซุ้ยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ฝังศพเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัวอีกด้วย ช่วยให้ครอบครัวมีความสามัคคี เข้มแข็ง และเจริญรุ่งเรือง นี่คือเหตุผลหลักที่คนจีนเลือกการจัดพิธีศพใน “ฮวงซุ้ย” เนื่องจากความเชื่อในวิญญาณและความสามัคคีของครอบครัวในวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลมาตลอดเวลา.