รู้จักอาหาร 3 อย่างที่ห้ามทำเสิร์ฟในงานศพ เพราะอะไร

ในการจัดงานศพเป็นเรื่องสำคัญที่มีความสำคัญมากในวัฒนธรรมไทย การเสิร์ฟอาหารในงานศพนั้นมีข้อจำกัดและหลีกเลี่ยงบางอย่างที่ควรรู้กัน เพื่อให้การจัดงานศพเป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึง 3 ชนิดของอาหารที่ไม่ควรเสิร์ฟในงานศพ 

อาหาร 3 อย่างที่ห้ามทำเสิร์ฟในงานศพ

1. อาหารประเภทเส้น

อาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราเม็ง หรือบะหมี่ ถือเป็นอาหารที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมอาหรับ แต่ในงานศพ ควรหลีกเลี่ยงการเสิร์ฟเส้น เพราะเชื่อว่าการประเพณีชุดนี้ที่เสริมโบราณสำคัญ การเสิร์ฟเส้นอาจมีความหมายที่ไม่เหมาะสมในสภาพการประเพณีเพื่อเรียงศพ

2. ขนุน

ขนุนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน หอม และมีเมล็ดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่สำคัญในงานศพ อย่างไรก็ตาม การเสิร์ฟขนุนในงานศพถือเป็นการชิงรสชาติที่ไม่เหมาะสม เพราะมีความเชื่อว่าขนุนเหมาะกับงานมงคลมากกว่างานศพนั่นเอง

3. ใบตอง

ใบตองจากต้นกล้วย ในสมัยก่อนได้ใช้ใบตองในงานศพเพื่อเรียงศพหรือรองศพ แต่ในปัจจุบัน การเสิร์ฟอาหารด้วยใบตองในงานศพนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

ดังนั้น สำหรับการจัดงานศพให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเรียบร้อย ผู้จัดงานควรระมัดระวังในการเสิร์ฟอาหารห้ามทำเสิร์ฟในงานศพ โดยเฉพาะเส้น ขนุน และใบตอง ซึ่งมิหมายถึงการปฏิบัติรำคาญแต่เพื่อการรักษาประเพณีย์อันบริสุทธิ์ที่สืบทอดมานานนั่นเอง