ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ มีหลากหลายชนิดที่เรานำมาใช้ประดับหน้าหีบหรือนำมาประดับตกแต่งพวงหรีด ส่วนใหญ่ทางร้านเราเลือกใช้ดอกไม้ที่สดใหม่และเป็นดอกไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ดอกไม้ร้านเราจึงมีความพิเศษกว่าร้านอื่นเพราะสามารถอยู่ได้นานและสดใหม่อยู่ตลอด สำหรับดอกไม้ที่นำมาใช้ในงานศพนั้น ทางเราได้เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดมาให้ได้อ่านกันคร่าวๆ 

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 1
ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 2

ดอกหน้าวัว นั้นให้ความหมายไปในทางที่เศร้าหมอง เป็นตัวแทนของ “หญิงสาวผู้เหงาเศร้า แต่หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี” แต่ในทางกลับกันในแง่ของความรัก หน้าวัวเปรียบดั่ง “ความรักที่มั่นคงและอดทน” เมื่อเรานำมาใช้ประดับตกแต่งในการจัดดอกไม้งานศพก็สามารถเป็นตัวเเทนของความรักที่มอบให้กันได้

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 3

ดอกไฮเดรนเยียนั้นมีความหมายอยู่ 2 นัยด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ให้ความหมายของดอกไม้ว่าเป็นดอกไม้ที่แสดงถึง “หัวใจที่ด้านชา” จึงไม่นิยมนำมามอบให้แก่กัน ซึ่งจะเหมือนกับการปฏิเสธความรักในเชิงตัดพ้อ แต่ความหมายอีกนัยหนึ่ง นั้นหมายถึง “คำขอบคุณ” ซึ่งถ้าหากนำมาใช้ประดับตกแต่งในงานก็ล้วนแสดงถึง”การขอบคุณความรักที่มีให้แก่กัน”

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 4

ดอกไฮเดรนเยียนั้นมีความหมายอยู่ 2 นัยด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ให้ความหมายของดอกไม้ว่าเป็นดอกไม้ที่แสดงถึง “หัวใจที่ด้านชา” จึงไม่นิยมนำมามอบให้แก่กัน ซึ่งจะเหมือนกับการปฏิเสธความรักในเชิงตัดพ้อ แต่ความหมายอีกนัยหนึ่ง นั้นหมายถึง “คำขอบคุณ” ซึ่งถ้าหากนำมาใช้ประดับตกแต่งในงานก็ล้วนแสดงถึง”การขอบคุณความรักที่มีให้แก่กัน”

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 5

ดอกคาร์เนชั่น นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง ส่วนใหญ่มักจะนิยมมามอบให้ในการแสดงความยินดีต่างๆ แต่หากนำมาใช้ในการประดับตกแต่งในงานศพ คาร์เนชั่นก็เป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความโศกเศร้าและแทนกำลังใจที่มีต่อผู้สูญเสีย

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 6

ดอกกุหลาบให้ความหมายที่สื่อถึงความรักอยู่แล้ว แต่จะแตกต่างความหมายกันที่สีของกุหลาบ แต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ความหมายโดยรวมนั้น กุหลาบหมายถึง ความรักที่งดงาม สามารถเป็นตัวแทนของความรู้สึกได้เมื่อนำมาจัดในงานศพ

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 7

เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ ผู้ที่ให้ดอกไม้นี้แสดงถึงผู้ที่มองโลกในแง่ดีเสมอ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งในทางยุโรปถือว่า เบญจมาศสีขาว หมายถึง ความตายนั้นคือความจริง ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 8

ดอกเยอบีร่าเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลาย ส่วนใหญ่นิยมนำมาประดับตกแต่งแจกัน ดอกเยอบีร่าในแง่มุมของความรัก ให้ความหมายว่า เป็นความรักที่ซื่อสัตย์ มั่นคง เมื่อเรานำมาประดับตกแต่งในงานศพ ก็เปรียบเสมือนการมอบและส่งต่อความรักความซื่อสัตย์ให้แก่ผู้จากไป

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 9

ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ ความสดใส ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ประดับในงานแต่งเพราะจะช่วยในเรื่องของความหรูหรา แต่ถ้าหากนำมาประดับในงานศพนั้นดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่มีความสดใส เป็นการช่วยผ่อนคลายความโศกเศร้าให้กับญาติหรือแขกผูมาร่วมงาน

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 10

เป็นดอกไม้ที่แทนความรู้สึกดีๆ ที่คงอยู่ตลอดไป สแตติสเป็นดอกไม้ที่ไม่ถูกกับแสงแดด เมื่อเจอแดดมากๆจะทำให้ดอกนั้นซีดลง ส่วนใหญ่จะนำมามอบให้กันในโอกาสพิเศษ แต่ถ้าหากนำมาใช้ในงานศพ สแตติสถือเป็นตัวกลางของความทรงจำที่ดีที่มีต่อผู้ล่วงลับที่จากไป

ดอกไม้ที่ใช้สำหรับจัดงานศพ 11

ดอกสวอนแพลนท์ หรือดอกบอลลูน ส่วนใหญ่นิยมนำมาจัดประดับตกแต่งช่อดอกไม้ และใช้จัดทำซุ้มพิธีในงานต่างๆ แต่ถ้าในงานศพทางร้านเราก็นำดอกสวอนแพลนท์มาใช้ประดับตกแต่งพวงหรีดของร้านเรา พวงหรีดจึงออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้น