การแต่งกายร่วมไว้ทุกข์อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมไทยโบราณ

 

การแต่งกายร่วมไว้ทุกข์อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมไทยโบราณ

การแต่งกายร่วมงานศพตามธรรมเนียมโบราณกับปัจจุบันจะมีความต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งตามธรรมเนียมของไทยในสมัยโบราณจะให้ใส่ชุดตามอายุและความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต โดยสีเสื้อผ้าที่ไว้สวมใส่ร่วมงานมี 3 สี คือ สีขาว สีดำ และสีน้ำเงินแก่หรือสีม่วงแก่

ในอดีตผู้คนจะแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่าตนหรือยศสูงกว่าตนเอง รวมถึงเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติ ให้แต่งกายด้วยชุดสีขาว เพราะถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพก็ต้องใส่ชุดขาวเท่านั้น ห้ามใส่ชุดสีดำ เนื่องจากถือเป็นการไว้ทุกข์ให้เจ้านาย ซึ่งการแต่งกายด้วยชุดสีขาว อาจเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ “เข้าทุกข์ใหญ่” เป็นการไว้ทุกข์แบบเต็มยศ จึงไม่ต้องใส่แขนทุกข์ ซึ่งจะแตกต่างกับเวลาแต่งกายแบบปกติ ตามหลักสากล ที่ยังไม่ได้ไว้ทุกข์ ทำให้ต้องใส่แขนทุกข์ที่บริเวณแขนซ้ายเหนือข้อศอก

การแต่งกายด้วยชุดสีดำ ใส่ในกรณีที่ผู้ตายอายุน้อยกว่าตน หรือยศต่ำกว่าตนเอง ถึงแต่งกายด้วยชุดสีดำได้

การแต่งกายด้วยการนุ่งสีม่วงแก่หรือน้ำเงินแก่ แล้วสวมเสื้อขาว ใส่ในกรณีที่ตนเองมิได้เป็นเครือญาติกับผู้วายชนม์

ซึ่งในการที่จะนุ่งดำสวมเสื้อขาว ใส่ได้ในกรณีที่ตนเองนั้นสนิทกับผู้เสียชีวิต

การแต่งกายแบบสมัยโบราณจะทำให้ผู้ร่วมงานสามารถทราบได้ทันทีที่เห็นว่าผู้สวมใส่นั้นมีความเกี่ยวข้องอันใดกับผู้เสียชีวิต อีกทั้งการแต่งกายที่ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติยังเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์อีกด้วย

แต่ในปัจจุบันบุคคลโดยทั่วไปนิยมส่วมใส่เสื้อผ้าสีดำรวมพิธีศพกันมากกว่า เนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมของทางตะวันตกเข้ามา ที่มีความเชื่อกันว่า สีดำเป็นสีสำหรับการไว้ทุกข์ ความเชื่อนี้จึงเป็นที่มาของการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำร่วมพิธีศพ พร้อมมอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์