สถานะรายการบริจาคหีบศพ

ตารางแสดงข้อมูลบริจาคหีบศพ  ผู้ที่บริจาคหีบศพกับ “ภัณฑโชค” สามารถค้นหารายการและติดตามสถานะได้จากตารางด้านล่างนี้ โดยจะแสดงจากวันที่ล่าสุดที่มีการอัพเดทข้อมูล  ท่านที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบเสร็จ” ได้จากตารางที่มีรายชื่อของท่าน  ในกรณีที่มีการส่งมอบแล้ว ท่านสามารถกด “ดาวน์โหลดรูปถ่ายยืนยัน” โดยรูปถ่ายจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าหีบศพที่ท่านบริจาคไว้ ได้จัดส่งถึงวัด หรือ มูลนิธิที่ทำเรื่องขอรับบริจาคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่บริจาคให้กับผู้ยากไร้โดยตรง จะแสดงหลักฐานเป็นใบมรณะบัตรหรือหลักฐานของผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้สำหรับรายการเก่า ทางบริษัทอาจลบออกเมื่อเกิน 60 วันไปแล้ว เพื่อความเป็นส่วนตัวและความง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

<