ทำความรู้จักกับประเภทของโลงศพ

“โลงศพ” เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการวางศพของผู้เสียชีวิตเพื่อจัดพิธีการศพ มีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ต้องการ เช่น การทำพิธีการศพของศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป แล้วโลงศพในไทยที่มีการใช้งานบ่อยๆ มีแบบไหนบ้างทาง ภัณฑโชค จะมาแนะนำโลงศพที่ใช้งานมากที่สุดให้ได้รู้จักกัน

3 ประเภทของโลงศพที่ใช้งานมากที่สุด

1. โลงนอน

โลงนอนเป็นประเภทที่มีรูปร่างคล้ายกับกล่องสี่เหลี่ยม มักทำจากวัสดุเช่น ไม้หรือโลหะ โดยมักจะมีฝาปิดบังศพด้วย และมักใช้ในพิธีศพโดยทั่วไป โดยขนาดของโลงนอนจะขึ้นอยู่กับความสูงของผู้เสียชีวิต

2. โลงนั่ง

โลงนั่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการนำศพของผู้เสียชีวิตไปวางในสถานที่สำหรับการเผาศพหรือการฝังศพ มักทำจากไม้หรือโลหะ และไม่มีฝาปิด เนื่องจากโลงนั่งมักใช้ในการส่งศพไปยังสถานที่ที่จะทำพิธีการศพอื่นๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีฝาปิดบังศพ และเวลาบรรจุนำศพจะทำการจัดศพให้นั่งทรงเข่าพนมมือขึ้น

3. โลงสามส่วน

โลงสามส่วนเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างเดียวกับโลงนั่ง แต่มักมีการออกแบบให้สามารถพับได้ โดยมักใช้ในพิธีการศพของศาสนาและวัฒนธรรมบางประเทศ ซึ่งจะใช้โลงสามส่วนในการพาศพไปยังสถานที่ทำพิธีการศพหรือฝังศพได้ โดยมักจะมีการพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นิยมใช้กับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะดีหรือผู้มียศสูงศักดิ์เท่านั้น 

จากโลงศพทั้ง 3 แบบที่เราได้อธิบายให้ได้อ่านกันจะเห็นได้ว่าโลงศพแต่ละประเภทมีลักษณะ และวัตถุประสงค์การใช้ที่แตกต่างกัน โดยการเลือกใช้โลงศพแต่ละประเภทก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเหมาะสมในทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และตัวของผู้เสียชีวิตหรือประเพณีทางครอบครัวผู้เสียชีวิต