นำส่งโลงเย็น วัดถิ่นสำราญ จ.อุบลราชธานี

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ บริจาคหีบศพช่วยผู้ยากไร้ ทำบุญโลงศพ ถวายโลงเย็น

ทำบุญครั้งใหญ่ ถวายโลงเย็นให้วัดที่ขาดแคลน

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล บริการนำส่งโลงเย็น วัดถิ่นสำราญ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเราเป็นสะพานบุญให้ทางคุณลูกค้าที่สั่งซื้อโลงเย็นถวายตามวัด หรือสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลน เพื่อสร้างเป็นบุญกุศลให้กับชีวิตและครอบครัวของผู้บริจาค ทางภัณฑโชค ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยรันเนอร์ จำกัด , คุณปิยเมธ และครอบครัว ผู้ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดตัวกลางขายสินค้า/บริการบนอินเตอร์เน็ต ในความไว้วางใจ ให้เราเป็นสื่อกลางในการทำบุญบริจาค ถวายโลงเย็น โลงศพ ไปยังวัดที่ขาดแคลน หรือยากไร้มา ณ ที่นี้ (โลงเย็น/หีบศพ บริจาค)

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ ภัณฑโชคส่งโลงเย็น ทำบุญโลงศพภัณฑโชค บริจาคโลงศพ บริจาคโลงศพผู้ยากไร้

โลงเย็นนั้นมีหลายขนาด หลากหลายลวดลวดลาย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงมีการออกแบบ และตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดประสงฆ์ของผู้ใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้บริจาคเอง บางวัดอาจใช้เป็นโลงเย็นขนาด 28 นิ้ว แต่จะสามารถบรรจุร่างของผู้วายชนม์ได้เพียงอย่างเดียว จึงทำให้ลูกค้าที่สั่งซื้อโลงบริจาคเพื่อถวายวัดจาก ภัณฑโชค นิยมสั่งเป็นโลงเย็นขนาด 32 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่ใส่โลงไม้ได้ทั้งใบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีพื้นที่ภายในที่กว้างมากกว่า ส่งผลให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาบตอบโจทย์ความต้องการของทั้งจากทางวัดที่มีโลงใช้ประกอบพิธี หรือใช้เก็บศพ รวมถึงชาวบ้านในแถบนั้นที่สามารถยืมโลงเย็นจากทางวัดเพื่อนไปใช้ภายในงานศพ ทั้งใช้ตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้าน หรือที่วัดก็ตามที นั่นแสดงให้เห็นว่าโลงเย็นที่ท่านบริจาคถวายวัดสามารถแบ่งเบาความทุกข์ยาก แบ่งเบาความยากลำบากให้กับผู้คนได้ไม่มากก็น้อย

นำส่งโลงเย็น วัดถิ่นสำราญ ถวายโลงเย็น ทำบุญโลงศพ บริจาคหีบศพเพื่อผู้ยากไร้

วัดถิ่นสำราญ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ภัณฑโชค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนำส่งโลงเย็น วัดถิ่นสำราญครั้งนี้ นอกจากเป็นการทำบุญกุศลครั้งใหญ่ในชีวิตแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาความทุกข์ให้กับทางครอบครัวที่สูญเสียได้อีกทางหนึ่ง เพราะวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาหลายอย่าง แม้แต่ครอบครัวไหนที่จัดพิธีศพที่บ้าน ผู้ยากไร้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถมายืมใช้โลงเย็นที่วัด ช่วยคลายความยากลำบากไม่มากก็น้อย ซึ่งวัดถิ่นสำราญ ตั้งอยู่ที่ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ ซื้อโลงเย็นถวายวัด บริจาคหีบศพ ซื้อโลงศพ

โลงเย็น คืออะไร?

หลายท่านอาจสับสน หรือยังไม่เข้าใจว่าโลงเย็น นั้นคืออะไร เหมือนหรือต่างจากหีบศพไม้ที่ใช้ภายในงานศพอย่างไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลงเย็นนั้นการทำงานคลายตู้แช่ศพในโรงพยาบาล แตกต่างจากตู้แช่ศพตรงที่การตกแต่ง ลวดลาย รวมถึงความสวยงาม ส่วนหลักการทำงานคล้สยกันคือ ช่วยในเรื่องของการคงสภาพร่างของผู้วายชนม์ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด โดยที่ไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีน และยังรักษาอุณหภูมิภายในให้มีความเย็นตลอดเวลา รวมถึงใช้สำหรับศพที่ไม่สามารถฉีดฟอร์มาลีนได้ จำเป็นต้องบรรจุในโลงเย็นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป  

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ ซื้อโลงเย็น ทำบุญโลงศพ แก้ปีชง สะเดาะเคราะห์
นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ

กล่าวได้ว่า วัดกับชาวบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่ง อาจต้องเข้าวัดหลายครั้ง หลายเหตุผล แตกต่างกันออกไป บ้างมาเพื่อทำบุญ เพื่อโกนผมไฟ มาเพื่อบวชแทนคุณพ่อแม่ มาเพื่อร่วมพิธีศพ หรือเหตุผลอื่นประการใดก็ตามที แต่นับได้ว่าทั้งชีวิตเรานั้นเกี่ยวข้องกับวัดมาอย่างต่อเนื่อง 

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ สะเดาห์เคราะห์แก้ชง

บรรยากาศ ความเรียบง่าย ร่มเย็นเป็นสุขภายในวัดนอกจากมีส่วนช่วยให้ศาสนิกชนคนรุ่นใหม่เข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาอีกช่องทางหนึ่ง วัดเปรียบได้กับศูนย์รวมแห่งการทำความดี การทำบุญกุศลที่ช่วยให้พบเจอแต่สิง่ที่ดีในชีวิตและครอบครัว การทำบุญนั้นมีได้หลายวิธี เราต้องเข้าใจก่อนว่า บุญ ไม่ได้จำกัดเพียงการให้ทานเท่านั้น แต่การให้ทาน นับเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งต่างหาก เพราะบุญ คือ สิ่งที่ช่วย ลด ละ ความเห็นแก่ตน หรือกิเลสที่ทำให้เกิดทุกข์ ช่วยให้จิตใจของผู้ทำบุญมีความสุข 

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ
นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ

อานิสงฆ์ ผลบุญจากการทำบุญบริจาค

ผลบุญจากการบริจาคโลงเย็นนับเป็นการสร้างมหาอานิสงฆ์ ช่วยในเรื่องการต่อชะตา แก้ปีชง เสริมดวงชะตาต่อชีวิต ทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข เนื่องด้วยโลงเย็นที่เราถวายไปนั้นสามารถใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ต่อศาสนสถาน ช่วยเพื่นมนุษย์ร่วมโลง ผู้วายชนม์ให้จากไปอย่างสงบ ช่วยครอบครัวของผู้เสียชีวิต หรือแม่แต่ผู้ที่ขาดแคลนได้ไม่มากก็น้อย เนื่องจากตามต่างจังหวัด ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ บางครัวเรือนนัั้นยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ การที่มีโลงเย็นตามวัดจึงช่วยลดความกังวล ทั้งจากค่าใช่จ่าย หรือการประกอบพิธี นับเป็นการช่วยแบ่งเบาความทุกข์เหล่านั้นไม่มากก็น้อย

นำส่งโลงเย็น วัดถิ่นสำราญ ถวายโลงเย็น ซื้อโลงเย็น บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

โลงเย็นใส่หีบศพไม้ได้ทั้งใบเลยหรือ? แบบนี้หีบศพไม้ที่ซื้อมาในงานศพจะไว้ใช้ตอนไหนละ....

หลายคำถาม หลายข้อสงสัยของลูกค้าที่สนใจซื้อโลงเย็นถวายวัด หรือแม้แต่ลูกค้าท่านที่กำลังจะจัดงานศพ ในข้อสงสัยที่ว่าเมื่อมีโลงไม้ที่ซื้อไว้อยู่แล้ว โลงเย็นที่วัดเราจะไว้ทำอะไรละ ซึ่งโลงเย็นนั้น หากเป็นขนาด 32 นิ้ว ที่ลูกค้านิยมซื้อถวายวัดจากทางภัณฑโชค จะเป็นขนาดที่สามารถใส่โลงไม้ได้ทั้งใบ หรือท่านลูกค้าท่านใดที่สั่งโลงไม้ฐานหลายชั้น 3 ชั้น , 5 ชั้นขึ้นไป สามารถถอดฐานออกเพื่อนำโลงไม้ใส่ได้เช่นกัน โดยปกติโลงไม้นั้นจะซื้อสำหรับบรรจุร่างของผู้วายชนม์ไว้สวดพระอภิธรรมในงานศพ หากมีโลงเย็นสามารถนำหีบศพไม้ที่สั่งซื้อไว้ใส่ด้านในได้เลยค่ะ สำหรับโลงเย็นขนาดที่แนะนำ เป็นขนาด 32 นิ้ว เนื่องจากเป็นขนาดที่ใส่โลงไม้ได้ หากเล็กกว่านี้จะบรรจุได้เพียงร่างของผู้เสียชีวิตเท่านั้น เมื่อถึงวันฌาปนกิจ หรือ วันเผา จะต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุในโลงไม้ที่เตรียมไว้ เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจตามหลักศาสนา หีบศพแบบไม้จพใช้ 1 ร่าง ต่อ 1 ใบ ต่างกับโลงเย็นที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และมีอายุการใช้งานเฉลี่ยหลสบปีกว่าหีบศพแบบไม้ โดยส่วนใหญ่ทางครบครัวผู้วายชนม์ที่ซื้อโลงเย็นทั้งใบภายในงานศพหลังจบพิธีแล้ว จะนิยมถวายบริจาคให้วัดต่อเลย เปรียบเสมือนการทำบุญอีกทอดหนึ่งให้ทางผ๔้เสียชีวิตและครอบครัว 

นำส่งโลงบริจาค วัดถิ่นสำราญ ทำบุญบริจาคหีบศพ แก้ปีชง ถวายโลงเย็นช่วยผู้ยากไร้ ซื้อโลงเย็น

นอกจากการถวายโลงเย็นทั้งใบแล้ว คุณลูกค้าท่านใดที่ประสงค์บริจาคหีบศพแบบไม้ ทางเรามีบริการเช่นกัน ยังมีวัดอีหลายแห่งในประเทศไทยที่ต้องการรับโลงบริจาค การบริจาคโลงศพเต็มใบ นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ทางหนึ่ง อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วด้วยการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภัณฑโชคยินดีเป็นสื่อกลางทำบุญให้ลูกค้าทุกท่าน หรือท่านใดบริจาคตามกำลังทรัพย์ตามศรัทธา ทางเราจะรวบรวมเป็นโลงเย็นถวายวัดแบบเต็มใบ ถวายวัดที่ต้องการ หรือขาดแคลนโลงเย็น (ทำบุญบริจาคโลงศพ)

ประมวลภาพ

ภัณฑโชค บริการครบทุกเรื่องของงานศพ หีบศพ ดอกไม้ประดับหน้าศพ พวงหรีด ทำบุญโลงศพ ของใช้งานศพ ของชำร่วย snack box บริการรับ-ส่งศพ ฉีดยารักษาสภาพศพ โลงไม้สัก หีบศพคริสต์ หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ ลูกค้าท่านที่สนใจติดต่อได้ที่

📞 082-300-2222 (บริการทั่วประเทศ)
📞 02-026-3455 (สาขากรุงเทพ)
📞 082-722-4444 (สาขาราชบุรี)

บริการจัดงานศพ รับศพในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
📞 02-026-3455 (กด 2)

ID Line :@panthachok

บทความอื่นๆ