บริจาคโลงศพ เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืนยาว ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดหนองยาง จ.สระแก้ว

บริจาคโลงศพ เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืนยาว ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดหนองยาง จ.สระแก้ว

บริจาคโลงศพ เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืนยาว ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดหนองยาง จ.สระแก้ว

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ได้ร่วมบุญโดยการเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธา ในวันที่ 17 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของพวกเราชาวไทย  ในวาระโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญบริจาคโลงศพไม้ จำนวน 25 ใบ ให้กับวัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้และผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติ รับบริจาคไปเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณ ใจบุญ ทุกท่าน ทุกคณะ ทุกครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคโลงศพ เพื่อสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้  โดยมอบให้ ในพื้นที่วัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว  วัตถุประสงค์หลักของผู้ใจบุญคือต้องการ บริจาคโลงศพ แต่เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะทำบุญให้กับผู้ยากไร้และวัดที่ต้องการโลงศพไปใช้ประโยชน์จริงๆ เราจึงติดต่อประสานงานให้กับผู้มีจิตศรัทธา  เพื่อดำเนินการติดต่อกับทางวัดที่ติดต่อมาเพื่อขอรับบริจาคกับทางเรา  เนื่องจากเดิมวัดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนั้นมีพื้นที่ที่ห่างไกล และมีความต้องการโลงศพเป็นจำนวนมาก โครงการดีๆในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคณะที่ร่วมเดินทางไปเสริมบุญ สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

บริจาคโลงศพ ทำบุญด้วยใจศรัทธา เมตตาต่อผู้ยากไร้

เราพาทุกๆท่านมาชม บรรยากาศในวันบริจาคโลงศพ  ณ วัดหนองยาง  จ. สระแก้ว   ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครร่วมกตัญญู จุด วัดหนองยาง ที่ได้ร่วมบุญด้วยการลงแรงกายและแรงใจ ในการช่วยเคลื่อนย้ายเพื่อเก็บโลงบริจาคให้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครร่วมกตัญญู ณ จุดวัดหนองยางทุกท่านที่ร่วมทำบุญโลงศพ เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืนยาว ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดหนองยาง จ.สระแก้ว

บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอกราบนมัสการ พระอาจารย์ต้น จิรวฑฺฒโน   การทำบุญโลงครั้งนี้หลังจากที่ทางบริษัทได้รับการติดต่อเพื่อขอรับบริจาค เราจึงรีบดำเนินการ เพื่อบอกบุญ แก่ผู้ใจบุญ ที่ต้องการร่วมทำบุญ บริจาคโลงศพ เพื่อเสริมดวงชะตา  สะเดาเคราะห์ ต่ออายุยืนยาว และสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้วายชนม์ ได้บริจาคให้กับผู้ยากไร้ ศพที่ไม่มีญาติ หรือครอบครัวที่ไม่มีฐานะทางการเงินที่จะซื้อโลงศพมาใส่ร่างผู้ล่วงลับ และสามารถนำไปประกอบพิธีงานศพ

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ ร่วมบุญ ไปกับเรา บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ขอเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมต่อสะพานบุญให้ทุกๆท่าน การทำบุญโลงศพหรือบริจาคโลงศพ ที่เราบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธา การติดต่อเพื่อขอรับบริจาคโลงศพ ขณะนี้มีวัดติดต่อมาเป็นจำนวนมาก บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จึงมาขอบอกบุญกับทุกท่าน หากท่านผู้มีใจบุญ ต้องการบริจาคที่วัดหรือสถานที่อื่น สามารถติดต่อสอบถามได้ นะคะ  เรายินดีประสานงานเป็นสะพานบุญให้ค่ะ

บริจาคโลงศพ ต้องไปที่ไหน?
 มาหาเราสิค่ะ  บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการในงานศพแบบครบวงจร ได้ทราบว่ามีวัด มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ รวมไปถึงญาติผู้เสียชีวิตที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อหีบศพ ต้องการหีบศพฟรีจากผู้บริจาคจำนวนมาก เพื่อเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หรือศพไร้ญาติ ทางบริษัทฯ จึงขอเป็นสะพานบุญในการส่งมอบหีบศพบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปบริจาค

รายนามผู้บริจาคโลงศพ ณ วัดหนองยาง จ.สระแก้ว

              ส่งมอบให้กับ   วัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว     วันที่  17 เมษายน พ.ศ.2564

                                      (ขออนุญาตไม่ระบุนามสกุลในเอกสารนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาค)

ใบที่ 1 คุณณัฏฐ์ฤทัย

ใบที่ 2 คุณจิรฐา

ใบที่ 3 คุณปุณย์พิชชา

ใบที่ 4 คุณปุณย์พิชชา

ใบที่ 5 คุณสุจรรยา

ใบที่ 6 คุณปาริชาติ

ใบที่ 7 คุณพิมพัชฌา

ใบที่ 8 ไม่ประสงค์ติดชื่อที่โลง

ใบที่ 9 ไม่ประสงค์ติดชื่อที่โลง

ใบที่ 10 ไม่ประสงค์ติดชื่อที่โลง

ใบที่ 11 ไม่ประสงค์ติดชื่อที่โลง

ใบที่ 12 คุณชุติญา

ใบที่ 13 คุณอนุกูล

ใบที่ 14 คุณมณฑา

ใบที่ 15 คุณอันญกร

ใบที่ 16 คุณกิตติมา

ใบที่ 17 คุณขวัญชีวิน

ใบที่ 18 คุณนพดล

ใบที่ 19 คุณนันทนา

ใบที่ 20 คุณกิตติ

ใบที่ 21 คุณแม่ทองเปานด์

ใบที่ 22 คุณแม่ทองเปานด์

ใบที่ 23 คุณแม่ทองเปานด์

ใบที่ 24 คุณแม่ทองเปานด์
ใบที่ 25 คุณแม่ทองเปานด์

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคหีบศพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดใดหวังใดขอให้สมความปรารถนา ปราศจากอุปสรรค์ทั้งปวงด้วยเทอญ

บริจาคโลงศพ ในครั้งนี้ ทางวัดหนองยางได้เก็บโลงไม้ ไว้ที่ ศูนย์อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู  ณ จุดวัดหนองยาง  โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยดูแล การติดต่อขอรับโลงไม้บริจาค ของผู้ยากไร้ ทางวัดหนองยาง เป็นจุดบริการที่รับเรื่องราวการขอรับบริจาค เป็นจุดกระจายความช่วยเหลือการขอรับโลงศพบริจาค   ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆๆท่าน ที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ  ช่วยส่วนรวม  อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

บริจาคโลงศพหรือการซื้อโลงศพบริจาคให้แก่ศพอนาถาและบรรดาศพไร้ญาตินั้นมีความเชื่อว่าได้อานิสงส์แรง ช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง เปรียบเหมือนการต่อชะตา ช่วยผ่อนเคราะห์ร้ายจากหนักให้เป็นเบาได้ หลายคนจึงนิยมบริจาคโลงศพกันในช่วงวันเกิด วันปีใหม่ หรือช่วงที่รู้สึกว่าตนเองประสบเคราะห์หนัก แต่ความจริงแล้วเราสามารถทำบุญบริจาคโลงศพได้ตลอดเวลาตามที่เราสะดวก การบริจาคโลงศพหรือการทำบุญโลงศพไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด หากใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การบริจาคโลงศพ สามารถติดต่อสอบถามหรือขอคำแนะนำจากเราได้เลยค่ะ   ยินดีบริการเพื่อป็นสื่อกลางสะพานบุญให้ทุกท่านค่ะ   ปรึกษาเราสิค่ะ พร้อมบริการท่าน 24 ชม.

โลงศพ หีบศพ โลงบริจาค
โทร    082-300-2222 (สายด่วน 24 ชม.)
โทร    02-0263455 (กรุงเทพ-ปริมณฑล)  
โทร    082-722-4444 (ราชบุรี-ภาคตะวันตก)
ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ
โลงบริจาคราคาถูก

บริจาคโลงศพ สะเดาะเคราะห์ อานิสงส์แรง เสริมดวงชะตา  การจัดส่งครบตามจำนวนบริจาค เป็นหัวใจหลักของการเป็นสะพานบุญ  บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ร่วมบุญเป็นสื่อกลางมาเป็นระยะเวลายาวนาน  การบริจาคโลงศพที่ทางเราได้ร่วมบุญกับผู้มีจิตศรัทธาที่ไว้วางใจ  เชื่อมั่นในการเป็นสะพานบุญที่มั่นคง เพื่อผู้ใจบุญทุกๆท่าน  อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

บทความอื่นๆ