บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ ณ วัดตำหรุ

บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ คำถวายโลงเย็น

บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทำบุญบริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ จากภัณฑโชค  เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านทางบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกับคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ร่วมทำบุญถวายโลงเย็น และหีบศพไม้บริจาค ณ วัดตำหรุ ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประกอบไปด้วย โลงเย็น ขนาด 32 นิ้ว ติดลายมุก และหีบศพไม้บริจาคสีขาว จำนวน 5 โลง ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดี แคล้วคลาดจากอันตรายใดๆทั้งปวง (ทำบุญโลงศพ)

โลงเย็นหมายถึง

โลงเย็น เปรียบได้กับตู้เก็บรักษาสภาพศพของโรงพยาบาล ช่วยในการรักษา คงสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด แม้ภายนอกโลงเย็นจะมีลักษระคล้ายคลึงกัน แต่หากมองรายละเอียดให้มากขึ้น ลูกค้าหลายท่านจะพบว่ามีข้อแตกต่างกันอยู่ การเลือกซื้อจากร้านที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าโลงเย็นที่ท่านจะนำไปบริจาคนั้นจะสามารถใช้งานได้นาน ตรงตามความตั้งจิตอธิฐานของท่าน

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด บริการจำหน่ายหีบศพทุกประเภท ทั้งสำหรับใช้ภายในงานศพ หรือซื้อเพื่อบริจาค ลูกค้าบางท่านซื้อโลงเย็นสำหรับใช้ภายในงานศพ หลังจากจบพิธีเผาศพเรียบร้อยแล้ว หลายครอบครัวจะถวายโลงเย็นนั้นให้กับทางวัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป นอกจากจะได้บุญแล้ว นับเป็นการทำบุญให้ผู้เสียชีวิตอีกต่อหนึ่งด้วย

บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ คำถวายโลงเย็น

ในปัจจุบันยังมีวัดอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่ยังขาดแคลนโลงบริจาค โลงเย็น เนื่องด้วยโลงบริจาคสามารถ โดยเฉพาะโลงเย็นที่สามารถใช้งานได้นาน เฉลี่ยประมาณ 10 ปี ซึ่ง 10 ปีนี้ สามารถช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกสบายให้กับชุมชม และชาวบ้านในแถบนั้น เพื่อที่ยามจัดงานศพจะได้หยิบยืมโลงเย็นจากทางวัดไว้ใช้งาน แทนการเช่าโลงในที่ห่างไกล

บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ คำถวายโลงเย็น
บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ คำถวายโลงเย็น

คำถวายโลงเย็น

มีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อโลงเย็นจากภัณฑโชค หลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะ เกี่ยวกับคำถวายโลงเย็น หรือแม้แต่ลูกค้าท่านที่กำลังเตียมตัวถวายโลงเย็นเช่นกัน คำถวายบทต่อไปนี้คือ บทที่มีไว้ถวายโลงเย็นโดยเฉพาะค่ะ

(ตั้งนะโม ๓ จบ.)
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง
ฉะวะกะสีตมัญชุสัง สะปะริวารัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ
สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุโน ภัณเต อะยัง มะหาชะนัสสะ
สาธรณะณัตถายะ ฉะวะกะสีตะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายโลงเย็น พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั่วไป บุญทานที่ทำชื่อว่า ความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่าเห็นความเข็ญอย่ามี ขอให้เป็นเศรษฐี มนตรี พระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสบคนมีปัญญา ขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาริย์ในอนาคตกาลโน้น เทอญ ฯ
บริจาคโลงศพช่วยผู้ยากไร้ คำถวายโลงเย็น

หลังกล่างจบ เราสามารถถวายสังฆทานเปรียบได้กับการเสริมบุญที่กำลังทำอยู่ค่ะ ถ้าท่านถวายสังฑทานที่เตรียมมาโดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นพระภิกษุรูปใดเป็นการเฉพาะ รูปแบบนี้เรียกว่า “ปาฏิปุคลิกทาน” ช่วยทำให้จิตใจนั้นไกลจากการยิดติด สำหรับสิ่งของที่นับเป็นสังฆทาน ประกอบด้วย

1. ภัตตาหาร หรือ อาหาร มีทั้งอาหารคาว-หวานต่างๆตามสมควร ไมาว่าจะเป็นข้าว หรือแม้แต่อาหารแห้งได้เช่นกัน
2. น้ำ รวมทั้งเครื่องดื่มที่ช่วยดูแล และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (ชา กาแฟ น้ำผลไม้)
3. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม จีวร
4. ยารักษาโรค อาจจัดเตรียมเป็นชุด ยาสามัญประจำบ้านได้เช่นกัน
5. มาลัยและดอกไม้เครื่องบูชาชนิดต่างๆ
6. ของหอม หรือธูปเทียนบูชาพระ
7. เครื่องลูบไล้ หรือเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับชำระร่างกาย เช่น สบู่ เป็นต้น
8. ที่นอนอันควรแก่สมณะ
9. ที่อยู่อาศัยหรือกุฏิ เสนาสนะ และเครื่องสำหรับเสนาสนะ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
10. เครื่องส่องสว่าง เช่น ตะเกียง หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย เป็นต้น

และที่สำคัญ สังฆทานที่เตรียมมาถวายพระภิกษุสงฆ์ จะต้องไม่ขัดต่อสมณะภาวะ หมายถึง ของนั้นสมควรหรือไม่ ต้องไม่เป็นสิ่งของที่ขัดต่อพระธรรมวินัยของสงฆ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากน้อยเพียงใด เป็นของมีคุณภาพ ใช้งานได้มีคุณภาพหรือไม่ การจัดเตรียมนั้น สามารถเตรียมได้ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาของลูกค้า ตามความตั้งใจที่จะถวายด้วยจิตอันเป็นสาธารณะได้เช่นกัน

ประมวลภาพ

ภัณฑโชค บริการครบวงจรงานศพ หีบศพ ดอกไม้ประดับหน้าศพ พวงหรีด ทำบุญโลงศพ ของใช้งานศพ ของชำร่วย snack box บริการรับ-ส่งศพ ฉีดยารักษาสภาพศพ โลงไม้สัก หีบศพคริสต์ โลงจีน หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ ลูกค้าท่านที่สนใจติดต่อได้ที่

📞 082-300-2222 (บริการทั่วประเทศ)
📞 02-026-3455 (สาขากรุงเทพ)
📞 082-722-4444 (สาขาราชบุรี)

บริการจัดงานศพ รับศพในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
📞 02-026-3455 (กด 2)

ID Line :@panthachok

บทความอื่นๆ