ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี ทำอย่างไรให้ได้บุญ บริจาคโลงศพช่วยสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงได้

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี บริจาคหีบศพ แก้ปีชง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบโลงบริจาค จำนวน 25 โลง ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ทางบริษัทและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วบริจาคหีบศพให้วัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ และผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอรับบริจาคกับทางวัดเป็นจำนวนมาก ภัณฑโชคได้จัดส่งมอบโลงบริจาคให้ทางวัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี ทำเพื่ออะไร?

สำหรับลูกค้าสายทำบุญ หรือ ท่านที่ประสงค์ทำบุญ แต่ไม่สะดวกเดินทางหรืออยู่ต่างประเทศ แต่ต้องการทำบุญ การทำบุญโลงศพนั้นมีสาเหตุการทำบุญรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป บางท่านทำบุญเพื่อแก้ปีชง ทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมดวงชะตา ให้ผ่านเรื่องร้ายไปได้อย่างปลอดภัย หรือมีใจอันเป็นกุศลต้องการทำบุญด้วยตนเองได้เช่นกัน (ทำบุญโลงศพภัณฑโชค)

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี บริจาคหีบศพ แก้ปีชง
ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี บริจาคหีบศพ แก้ปีชง

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค -19 (Covid-19 ) จะเห็นได้ว่าน้ำใจของคนไทยผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ยากลำบากมีมากมาย การให้ การแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือให้ด้วยใจจริง นับเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่ง การทำบุญนั้นไม่ได้จำกัดเพียงทรัพย์สิน เงินทองเท่านั้น แต่การได้รับสิ่งของที่จำเป็น ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ในวาระโอกาสนั้น ให้ผู้ที่ประสบปัญหาคลายความทุกข์ลง กุศลผลบุญที่ได้รับกลับมานอกจากช่วยให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคนานับประการณ์ ปัจจุบันการบริจาคโลงศพให้กับผู้ที่ยากไร้ และผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาตินั้น ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และท่านใดที่ประสงค์บริจาคโลงศพแต่ไม่สะดวกเดินทาง หรืออยู่ต่างประเทศ บจก.ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล ยินดีเป็นสะพานบุญ ส่งต่อหีบศพบริจาคของท่านไปยังสถานที่ที่ต้องการ ขออนุโมทนาบุญกับลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบุญกับภัณฑโชค ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลงศพ ผ้าขาวห่อศพ โลงเย็น ให้กับศูนย์รับบริจาค วัดและมูลนิธิต่างๆ ในครั้งนี้ขอส่งผลบุญให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยเทอญ

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี บริจาคหีบศพ แก้ปีชง

รายนามผู้ร่วมทำบุญบริจาคหีบศพในครั้งนี้

ส่งมอบให้กับ วัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(ขออนุญาตไม่ระบุนามสกุลในเอกสารนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาค)

ใบที่ 1 คุณประสพ
ใบที่ 2 คุณกร
ใบที่ 3 นายพันเลิศ
ใบที่ 4 นายพันเลิศ
ใบที่ 5 นางสาวอัจฉรีย์
ใบที่ 6 น.ส.ฐิติมา
ใบที่ 7 นางสาวจุฑาภรณ์
ใบที่ 8 นางสาว วิภาวี
ใบที่ 9 นางสาว วิภาวี
ใบที่ 10 คุณกฤษดี
ใบที่ 11 คุณกฤชฐา
ใบที่ 12 นายภูวริศ
ใบที่ 13 นางภูริมาศ

ใบที่ 14 ด.ช วรพล
ใบที่ 15 ด.ญ พาขวัญ
ใบที่ 16 ด.ช ชลนลิน
ใบที่ 17 นางสาวชาคริยา
ใบที่ 18 นางสาว โชติกา
ใบที่ 19 นางสาว โชติกา
ใบที่ 20 นางสาว โชติกา
ใบที่ 21 นางสาว โชติกา
ใบที่ 22 นางสาว โชติกา
ใบที่ 23 นางสาว โชติกา
ใบที่ 24 นางสาว โชติกา
ใบที่ 25 นางสาว โชติกา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลใหผู้ใจบุญ
ที่ได้ร่วมบริจาคหีบศพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใด หวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนา ปราศจากอุปสรรทั้งปวงด้วยเทอญ

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี บริจาคหีบศพ แก้ปีชง

การทำบุญบริจาคโลงศพ ให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญมากที่สุดต้องทำอย่างไร

ทำบุญโลงศพทำที่ไหนดี การบริจาคโลงศพนั้นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงสถานที่เท่านั้น ว่าต้องเป็นสถานที่ใดที่หนึ่ง แต่การที่หีบศพบริจาคของท่านได้ใช้ประโยชน์ ช่วยผู้ที่ลำบาก ขาดแคลนได้ นับว่าเป็นการทำบุญ การบริจาคที่ ซึ่งอานิงสงส์นั้นแรงกล้า เนื่องด้วยเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาในยามทุกข์ลำบาก บุญที่ได้รับกลับมานั้นนอกจากได้รับการอุปถัมภ์คำจุนแล้ว ยามประสบปัญหา หรืออุปสรรคก็จะได้รับการช่วยเหลือ แคล้วคลาดไปได้อย่างปลอดภัย 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทำบุญโลงศพ สามารถติดต่อเข้ามาได้ได้ตลอดเวลา ทางเรายินให้คำแนะนำและเป็นสะพานบุญให้ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ใกล้ ไกล ก็สามารถร่วมทำบุญกับเราได้ ทำบริจาคโลงศพภัณฑโชค  หลังจากที่โลงบริจาคของท่านได้ส่งมอบให้ทางผู้ที่ติดต่อขอรับเรียบร้อยแล้ว จะมีการอัพเดทให้ลูกค้าท่านที่ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

บุญ คำนี้หมายถึงอะไร?

คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ”แปลวา่ การกระทำ ความดีเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดสิ่งเศร้าหมองหรือ “กิเลส” ทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจ ลด ละ เลิก ความโลภ ความเห็นแก่ตัวทั้งหลาย อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์

ในทางพระพุทธศาสนา การทำบุญมี 10 วิธี ดังนี้

1.  ทาน
การให้ทาน หรือ ทานมัย คือการสละ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง เพื่อลดความตระหนี่เหนียว ผลของการให้ทานจะทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจ

2. การรักษาศีล 5
รักษาศีล หรือ สีลมัย หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา ไม่ดื่มเหล้า เสพอบายมุข ผลบุญข้อนี้จะทำให้เราเป็นคนเยือกเย็น สุขุม

3.  เจริญภาวนา
เจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง อาทิ การนั่งสมาธิ วิปัสสนา การ
สวดมนต์ ผลบุญข้อนี้ทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ

4. การอ่อนน้อมถ่อมตน
การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน

การช่วยเหลือสังคม หรือ ไวยาวัจจมัย ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น

5. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา
การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญ ไม่เหนียวบุญ ผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น

6. การอนุโมทนา
การอนุโมทนา หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือการยอมรับยินดี รู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดอิจฉา

7. การฟังธรรม
การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริง

8. การแสดงธรรม
การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ ผลบุญข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาเห็นถึงสัจธรรม ส่วนผู้ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญ

9. การทำความเห็นให้ถูกต้อง
การทำความเห็นให้ถูกต้อง หรือ ทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่ถือทิฐิ เอาตนเองเป็นใหญ่

ทั้ง 10 ข้อข้างต้น จะทำให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอีก 3 ข้อ ดังนี้

  1. ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล ไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือนักบวช เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกัน หากผู้รับมีขาดศีลจะทำให้เราได้บุญน้อย
  2. สิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริต
  3. ผู้ให้ ต้องมีจิตอันเป็นกุศล กล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ ต้องตั้งใจดี

ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นคือการทำบุญด้วยวิธีที่เรียบง่าย ลูกค้าหลายท่านนิยม ทำได้ทันที และเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด แถมยังได้อานิสงส์มากอย่างไม่น่าเชื่อ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำจิตใจให้ผ่องใส ประพฤติตนให้อยู่ในศีล 5 ทำตนให้อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ร่วมยินดีกับผู้อื่นเมื่อเห็นเขาทำบุญ ง่ายๆ แค่นี้คุณก็จะได้รับผลบุญที่ทำอย่างทันตาเห็นไม่ต้องรอนานถึงชาติหน้า

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆ