10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

ใครๆก็รู้ว่าปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุเท่านั้นที่คร่าชีวิตของเรา สำหรับคนไทยนั้นเรามีปัญหาด้านสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ยง ที่คนเราสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทานของหวาน และอื่นๆ ซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้คือเรื่อง 10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย แต่ละโรคก็ล้วนเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ ไม่ดูแลตนเอง จนเกิดปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพตามมา และเป็นภัยในผู้เป็นบางครั้งไม่รู้ตัวทำให้คร่าคนไทยหลายล้านคน ถึงแม้โรคเหล่านี้จะเป็นที่รูจักกันอย่างแพร่หลายแต่ก็น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความอันตรายต่อโรคเหล่านี้ได้

1.โรคมะเร็ง

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

ขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ล้วนคร่าชีวิตคนไทยมากแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น มะเร็งลำไส้,มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งมดลูก คนไทยเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 170,495 คน และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มะเร็งนั้นเป็นโรคที่คนไทยเป็นมากที่สุด ในอันดับที่ 1 นานถึง 5 ปี และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากถึง 114,199 คนต่อปี

5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560) ได้แก่

1.มะเร็งตับและท่อน้ำดี 79.37%
2.มะเร็งลำไส้ใหญ่ 76.36%
3.มะเร็งปากมดลูก 71.58%
4.มะเร็งเต้านม 63.99%
5.มะเร็งปอด,หลอดลม 63.73%

โดยจำแนกตามเพศได้ดังนี้
เพศชาย
-มะเร็งตับ 110.10%
-มะเร็งปอด 81.83%
-มะเร็งลำไส้ใหญ่ 80.88%
-มะเร็งทวารหนัก 61.87%
-มะเร็งช่องปาก 52.26%

เพศหญิง
-มะเร็งเต้านม 124.48%
-มะเร็งลำไส้ใหญ่ 72.00%
-มะเร็งปากมดลูก 71.58%
-มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ 57.91%
-มะเร็งตับ 49.72%

2.โรคหลอดเลือดหัวใจ

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

สาเหตุหลักๆของโรคนี้เกิดจากการทานอาหารที่มีไขมันสุง ไม่อกกกำลังกาย สูบบุหรี่จัด บริโภคแอลกฮอล์ประจำ หรือเพราะพันธุ์ที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้มาก่อน และโรคนี้ก็ยังเป็นโรคแทรกซ้อนอีกโรคของคนที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วย 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการที่ไขมันส่วนเกิดได้จับ หรือเกาะตามผนังของหลอดเลือดที่คอยลำเรียงเลือดไปสู่หัวใจจนหลอดเลือดบริเวณนั้นเกิดการ ตีบ หรือแคบลง จนอักเสพ ร่างกายจึงส่งเม็ดเลือดขาวเพื่อซ่อมแซม เมื่อต้องมีปริมาณเม็ดเลือดขาวเข้ามาในหลอดเลือดมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เม็ดเลือดเข้าไปอุดตันทางเดินเลือดมากยิ่งขึ้น จนสุดท้ายไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้จนเสียชีวิตในทุกสุด

3.โรคเบาหวาน

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคเบาหวาน คือ โรคที่เกิดจากร่างกายไม่สาสมารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้เพียงพอ โดยหน้าที่ของอินซูลินคือจัดการนำน้ำตาลไปเเปรเปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างกาย เมื่อฮอร์โมนไม่พอ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติ ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ 

อาการของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเบื้องต้น คือจะมีอาการปัสสาวะบ่อย และมีสีเข้ม เมื่อปล่อยไว้สักพักจะมีมดมาตอมปัสสาวะ ทั้งยังมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หิวน้ำบ่อย ดื่มน้ำเยอะ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดบาดแผลได้ง่าย และหายยาก มีอาการมือชาเท้าชา

4.โรคความดันโลหิตสูง

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง โดยผู้ป่วยโรคนี้มีความดันที่สูงกว่าคนปกติ โดยที่คนปกติจะมีความดันอยู่ที่ 90-119/60-79 มิลลิเมตร-ปรอท และผู้ที่เป็นโรคนี้มีความดันสูงถึง 140/90 มิลลิเมตร-ปรอท ขึ้นไป โรคความดันโลหิตสูงแบ่งได้ 2 ชนิด

1.แบบไม่ทราบสาเหตุ (Essential hypertension) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรพบได้สูงถึง 90-95% ของผู้ป่วยโรคนี้ คาดว่าน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันของฮอร์โมน เอ็นไซม์ และต่อมที่มีหน้าที่ควบคุมความดันของร่างกายทำงานผิดปกติ หรือเกิดจากการรับประทานอาหาร และพันธุกรรม

2.แบบทราบสาเหตุ (Secondary hypertension) พบเพียง 5-10% ของผู้ป่วยเกิดจากโรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อหลอดเลือด ต่อหัวใจ และสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกาย ที่พบบ่อย คือ โรคไตเรื้อรัง เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต และเนื้องอกในสมอง

อาการเบื้องต้นของโรคความดันโลหิตสูงนั้นคือ มึนหัว สับสน วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ใจสั่น เหงื่อออกเป็นจำนวนมาก และปวดศีรษะมาก หากท่านมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพอแพทย์ทันที

5.วัณโรคที่มากับอากาศ

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคปอดอักเสบ หรือ วัณโรค  เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชนิดเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “มายโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส (Mycobacterium tuberculosis)” ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยรายใหม่ ที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึงปีละ 70%

โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง และสามารถติดต่อสู่คนอื่นได้ง่าย โดยเฉพาะจากสารคัดหลั่งต่างๆ ที่ออกจากร่างกาย

นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดมาก แน่น และเจ็บหน้าอกเมื่อไอ หากท่านอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคนี้ ก็ให้จัดสถานที่ให้โล่งโปร่ง  อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมโรค ไม่คลุกคลี หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง และผู้ป่วยควรได้รับยาและได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

6.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคปอดอุกั้นเรื้อรัง หรือ โรคปอดเรื้อรัง โรคนี้สามารถกลายเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ที่เกิดจากเซลล์เป็นเลือดขาวชนิดต่างๆเข้ามาอยู่ในชั้นเยื่อบุมากขึ้น ต่อมผลิดเมือกที่อยู่ใต้ชั้นเยื่อบุจะมีขนาดใหญ่มากขึ้น และผลิตเมือกเข้าสู่หลอดลม จนทำให้เซลล์ที่ทำหน้าที่กวัดกวาดสิ่งสกปรกโดนเมือกเคลือบ และพาเอาจากเมือกจุดอื่นๆเข้าไปสู่หลอดลมอย่างมากมาย และทำการทำลายถุงลมจนหาย

สาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ การหายใจเอาละอองสารเคมี สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าไปเป็นเวลานาน จนเกิดการสะสม มลภาวะในอากาศที่เป็นพิษ และโรงทางพันธุกรรมบางชนิด ก็มีผลทำให้เกิดนี้ได้เช่นกัน ส่วนมากมักจะพบในผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่จะเข้าไปทำลายเนื้อปอดและหลอดลม 

ควรดูแลตัวเองด้วยการงดสูบบุหรี่เพื่อตัวเอง คนในบ้าน และที่สาธารณะ หลักเลี่ยงการสูดดมควันพิษและมลภาวะต่างๆที่ก่อเกิดอันตราย

7.โรคภูมิแพ้

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

ภูมิแพ้นั้นมีหลากหลายชนิด อันเนื่องมาจากอาการแพ้สารต่างๆ ที่แตกต่างกันในตัวละบุคคล แม้กระทั่งอากาศและอาหารที่รับประทาน ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังต่อเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย เกิดจากพันธุ์กรรม และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา มีหลากหลายอาการ เพราะอาการแพ้อาจเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย อาการเบื้องต้น มีทั้งการจาม หายใจลำบากในเวลากลางคืน ภูมิแพ้มีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

1.ภูมิแพ้อากาศ มีอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกาย 

2.ภูมิแพ้ผิวหนัง มีอาการปวดท้องรุน ขับถ่ายผิดปกติ

3.ภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการรับประทานอาหารที่ผู้ป่วยแพ้

4.ภูมิแพ้ตา เป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ไปสัมผัสกับบริเวณดวงตาจนเกิดอาการแพ้ 

5.ภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในจมูก 

8.โรคทางจิตเวช

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

เกิดจากการที่เราได้รับแรงกดดัน และความเครียดค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวช มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงคนที่ทานยาลดความอ้วน ยาระงับประสาท หรือผู้ที่เป็นมาโดยกำเนิด

ผู้ป่วยโรคนี้มีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนปกติ ทำให้คนภายนอกไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นบ้าง แต่เมื่อเกิดความกดดันหรือรับความเครียดมากจนเกิดไป ในบางรายก็เกิดจากการที่ขาดยาที่ได้รับเป็นประจำ ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติดได้เพียงแต่คนรอบข้างต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ลดความเครียดให้น้อยลง ปรับทุกข์กับคนใกล้ชิด และเข้ารับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

9.โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น การก้มดูโทรศัพท์ การทำงานหน้าคอม หรือการเล่นกีฬา และอื่นๆ  จะปวดรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการกระตุ้น ถ้าคนปกติจะไม่มีอาการใดๆ แต่ในคนที่เป็นจะเกิดอาการปวด และเกิดปวดอย่างจริงจัง ก็จะปวดมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า เมื่อเป็นแล้วอาการจะเริ่มหนักขึ้น ก็จะตามมาด้วยโรคทางจิตเพิ่มเติม คือ โรคซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ และอ่อนเพลียผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถสังเกตุได้ง่าย คือ จะมีอาการบวมตามข้อมือ ข้อเท้า ไวต่อเสียงและแสง ปวดศีรษะช่วงเช้าในตอนตื่นนอน ปัสสาวะบ่อย ปวดท้องเรื้อรัง และท้องเสียง่าย ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 3 เดือน ถ้ามีอาการปวดหัวรุนแรงก็ให้รับไปพอแพทย์โดยทันที 

สามารถดูแลได้โดยการ งดเล่นโทรศัพท์มือถือ  และ งดจ้องจอคอมสักระยะหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเครียดลงผ่อนคลาย จากเรื่องต่างๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

10.โรคอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน

10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย

โรคอ้วนเป็นอีกโรคหนึ่งที่คนเป็นกันมากในปัจจุบัน เพราะเนื่องด้วยประเทศไทยสาสมารถหาของบริโภคได้ง่าย และการทำงานที่คนสมัยใหม่มักจะทำงานตลอดเวลาทำให้ละเลยการออกกำลังกาย หรือในบางรายก็เป็นตั้งแต่กำเนิด เพราะร่างกายเผาผลาญได้น้อยกว่าคนปกติด และเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด โรคอ้วนยังเป็นสาเหตุเริ่มต้นของโรคต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน ความดัน ภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน และอีกหลายๆโรคร้าย 

เมื่อรู้สึกว่าตัวเองนั้น ลำตัวเริ่มหนา มีอาการหายใจลำบาก เราควรเริ่มลดความอ้วนแบบจริงจัง ก่อนที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ควรที่จะลดน้ำหนักให้ได้ 10% ภายใน 6 เดือนเพื่อไม่ให้อันคนรายและหักโหมมากเกินไป ตัวเลขนี้จึงเหมาะแก่คนที่ต้องการลดน้ำหนัก

โรคต่างๆที่เป็นอันตรายนั้นซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา บางสิ่งทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราผิดเพี้ยนไป เราจึงไม่ควรละเลยที่จะดูแลตนเอง เพราะเราควรที่จะเป็นแลตัวเองก่อนที่มันจะสายไปไม่ใช่แค่ 10อันดับ โรคร้ายที่เป็นภัยสำหรับคนไทย ที่เรานำมาเสนอยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายในชีวิตเรา เราควรเตรียมพร้อมและระวังตัวเองตลอดเวลา 

แหล่งที่มา : https://www.honestdocs.co/top-10-deadly-diseases-thai-people

ในบางครั้งเราอาจไม่ได้เตรียมตัวในการรับมือกับโรคต่างๆ ทำให้เราเสียคนที่เรารักไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ให้เราเป็นผู้ดูแลเรื่องต่างๆให้กับท่าน เราเป็นบริษัทรับจัดงานศพอย่างครบวงจร ทั้งดอกไม้งานศพ โลงศพ พวงหรีด บริการฉีดยาศพและบริการอื่นๆอย่างครบวงจร เมื่อท่านสูญเสียขอให้นึกถึงเรา บริษัท ภัณฑโชคฟิวเนอรัล จำกัด สนใจติดต่อได้ที่ 082-300-2222 ID LINE: @panthachok

บทความอื่นๆ