ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก ช่วยส่งดวงวิญญาณให้จากไปอย่างสงบ

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางคณะลูกค้าผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก สีขาว เป็นจำนวน 76 ใบ พร้อมผ้าขาว 475 ผืน ณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  การทำบุญ บริจาคโลงศพ ไม่ว่าเป็นหีบศพผู้ใหญ่ หีบศพเด็ก จัดได้ว่าเป็นการทำบุญที่มีผู้คนนิยมมากอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็น และผู้ที่ขอรีบสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้เร็วที่สุด  (ทำบุญโลงศพภัณฑโชค)

รายนามผู้ร่วมทำบุญ บริจาคโลงศพเด็กในครั้งนี้

ทางบริษัท ภัณฑโชค ขอร่วมน้อมอนุโมทนาในจิตอันเป็นบุญ เป็นกุศล ความเมตตาอันบริสุทธิ์ที่ปรารถนาให้ทุกชีวิตที่จากไปมีบ้านหลังสุดท้ายที่มั่นคง แข็งแรง ให้เป็นที่พักพิ่งแห่งสุดท้ายของชีวิตมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (ทางบริษัท ขออนุญาตไม่ระบุนามสกุลผู้บริจาคในบทความนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านค่ะ)

คุณ นันท์นภัสร์ 

คุณ ชาติ , คุณวรรณา 

คุณ ทิพย์กัญญา 

คุณ ณิชชาวีณ์ 

คุณ นัดดา 

นางสาว ทิพอาภา 

คุณ จุฑาทิตย์  

คุณ ยิ่งยศ 

นางสาว ภัคภิญญา 

คุณ ปิยรัตน์   

คุณ นพดล 

คุณ ชุติปภา  

คุณ สุภาภรณ์

นางสาว พิมสิริ 

คุณ อิสราภรณ์  

คุณ เลี่ยมรัตน์ 

นางสาว พรชนก 

นางสาว รัตนาภรณ์ 

ด.ญ.พลอยพรรณราย , ด.ญ.ภัทราภรณ์ 

คุณ สุนิสา 

คุณ อรพิน 

คุณ กรองกาญจน์ 

คุณ เสาวรส 

คุณ ทิพวรรณ 

คุณ สุภารัตน์ 

คุณ สเตเฟ่น+วลัยภรณ์ 

นางสาว ณภัทร 

คุณสิรพัชญ์ 

คุณ นันทนา 

คุณ นภาจรี 

คุณ ธนิก 

คุณ ปุญชรัศมิ์ 

คุณ เสาวรส 

คุณ สุภารัตน์ 

คุณ ฉัตรธริกา

คุณศุภานัน  , คุณพรนิชา  

คุณ อนงค์นาฎ , นาย อมร 

นางสาว นิรันดร์ภัทร์   

คุณ พิไลลักษณ์  

 คุณ ปภา 

คุณ พัณณภา 

คุณ เกษิณี ว

นางสาว อิศราภรณ์ 

คุณ บุษฎี  

นางสาว พรเพ็ญไทรสง่า 

พระฌานวุฒิ  

คุณ นิรุตติ 

คุณธนภัทร 

คุณ อนุศิตา 

 นาย เอกชัย 

คุณ ดวงพร 

นางสาว จิรภา และนาย ศราวุฒิ 

คุณ สุพัตรา

คุณ อรณิชชา 

นางสาว กัญญ์พิชญา 

นาย ธารณ 

นางสาว วณิชยา 

คุณ สุรัสวดี  

คุณ อิสรีย์   

คุณ นันท์นภัส 

นางสาว วรรณี  

นาง วิไลลักษณ์ 

คุณ แสงอรุณ

คุณจุรีรัตน์ 

คุณ ธณพร

คุณ ยุพาวดี  

คุณ มาติกา 

คุณ มุกดารัตน์   

คุณ รัชชานนท์  

คุณ ทัศนีย์ 

คุณไกรวิน 

นางสาว ปาริชาติ 

คุณชลิศา 

นางสาว กฤติญา

คุณ ตรีญาภรณ์ 

คุณ  นวธิดา น้อยฉิม

นางสาว กนกกาญจน์ 

คุณ บรรจง 

ครอบครัวเปรมประวัติ , ครอบครัวการะเกตุแก้ว

คุณ สมพิศ  

คุณ อดิศักดิ์ 

คุณ ภูดิศ 

คุณ สุฑาทิพย์   

 ดช.  เมธวัจน์  

คุณ ทัศนีย์ 

นางสาว อมรรัตน์ 

นาง อรุณศิริ 

ด.ช.อภิรัตน์  

คุณ สมชัย 

คุณ อุ่นใจ 

คุณ ภรณี

คุณ ธนัญชัย

คุณ รมรุจา 

คุณ ธนรุจ 

คุณ สุทธิพงศ์

คุณ บัณฑิต 

คุณ ภูษิตา 

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก
ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (จิบเสียงเซี่ยงตึ๊ง)

ตั้งอยู่ที่ ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จัดเป็นสถานที่ทำบุญที่ใครหลายคนนิยมไปกัน ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่าย สวยงาม มีการจัดงานรับเทศกาลอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ 

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

ด้วยประสบการณ์บริการด้านงานศพ ที่ทีมานานกว่า 40 ปีของ ภัณฑโชค ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหีบศพนั้นผลิตขึ้นจากไม้คุณภาพ  และสามารถใช้งานได้จริง ที่สำคัญเป็นหีบศพบริจาคที่ผลิตขึ้นใหม่ ด้วยขั้นตอน กรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง มั่นคง 

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก
ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก อิ่มบุญกันทั่วหน้า ทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่างที่หลายท่านทราบกันดี ว่าการสูญเสียผู้เป็นที่รักไม่ได้จำกัดเพียงผู้ใหญ่เท่านั้น เหล่าเด็กเล็กเองก็มีโอกาสเสียชีวิตเช่นกัน การจากไปอย่างรวดเร็วของพวงเขาเหล่านั้น อาจสร้างห่วงให้กังวล ปลอยโยนดวงวิญญาณให้คลายกังวล  

ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

อานิสงส์ของการบริจาคหีบศพ

กุศลผลบุญที่ได้รับจากการบริจาคนั้นมีมากมายหลายประการ อาทิ

  • ช่วยให้ชีวิตประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ 
  • แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  • หากพบปัญหา หรืออุปสรรคใด จะได้รับการข่วบเหลือให้ผ่านไปได้
ทำบุญ บริจาคโลงศพเด็ก

บริการทำบุญ บริจาคโลงศพจาก ภัณฑโชค ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงการบริจาคหีบศพเต็มใบเท่านั้น ท่านสามารถทำบุญบริจาคตามกำลังทรัพย์ ตามศรัทธาได้เช่นกัน หรือท่านใดที่สนใจบริจาคโลงเย็น ให้ชีวิตพบเจอความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต 

ภัณฑโชค บริการครบทุกเรื่องของงานศพ หีบศพ ดอกไม้ประดับหน้าศพ พวงหรีด ทำบุญโลงศพ ของใช้งานศพ ของชำร่วย snack box บริการรับ-ส่งศพ ฉีดยารักษาสภาพศพ โลงไม้สัก หีบศพคริสต์ หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ ลูกค้าท่านที่สนใจติดต่อได้ที่

📞 082-300-2222 (บริการทั่วประเทศ)
📞 02-026-3455 (สาขากรุงเทพ)
📞 082-722-4444 (สาขาราชบุรี)

บริการจัดงานศพ รับศพในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
📞 02-026-3455 (กด 2)

ID Line :@panthachok

บทความอื่นๆ